Norwegian-English translation of rettlede

Translation of the word rettlede from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rettlede in English

rettlede
allmennverb direct, guide, give directions
Synonyms for rettlede
More examples
1.Jeg har ikke hatt noen formålsparagraf, men ser det slik at litteraturen skal rettlede og opplyse, gi livskunnskap og skjønnhetsglede.
2.Kanskje har vi ikke vært flinke nok sentralt til å planlegge og rettlede, medgir hun.
3.Nå bruker de ca. 80 prosent av tiden til å undervise, rettlede og administrere, sier Birkeland.
4.Det har man ikke alltid inntrykk av, sa Nybø bl.a. Han understreket at det er behov for å ansette en sprogkonsulent som kan rettlede kommunens ansatte, og mente det er et klart behov for å styrke sprogundervisning og efterutdannelse på Kommunalhøyskolen.
5.Det kreves store kunnskaper for å arbeide i forsikring idag - for å kunne rettlede kundene.
6.Er ikke det hele lagt slik til rette at forsikringsselskapet vil kunne rettlede og hjelpe hver enkelt skadelidt ?
7.Hele tiden er instruktørene i nærheten, klare til å rettlede og hjelpe om nødvendig.
8.I dette mørkeblå" beltet" plasseres alle symboler som skal rettlede trafikantene (av og påstigning, barnevogner, dør for passasjerer med månedskort osv.).
9.I løpet av høsten 83 fikk man så skaffet til veie vrakmaterialer, og en lekeleder ble ansatt for å rettlede i snekringen.
10.Jeg har ikke glemt journalistikken, men nå er jobben å rettlede, hjelpe og inspirere journalister.
11.Kommunen har satt i gang prosjekter med bedre informasjon til publikum i det første møtet med etaten, og man har bl. a. drevet forsøk med å legge ut registre og dokumenter som skal rettlede publikum.
12.Men det forhindrer ikke at personer som Hermod Skånland har en viktig misjon i å forklare seg og rettlede både politikere, organisasjonsledere og alle andre med ansvar for utviklingens gang.
13.Men midlene bør kanaliseres gjennom organer som industrien selv kan rettlede, heter det.
14.Men vi vil se det som en fordel om midlene kanaliseres gjennom organer som industrien selv kan rettlede og styre, uttaler OUF.
15.Midler som skal brukes til å utvikle fiskeindustrien i Finnmark bør kanaliseres gjennom organer som industrien selv kan rettlede og styre, krever Organ for utviklingssamarbeid i fiskeindustrien i Finnmark (OUF).
16.Nabohjelpprosjektet er et tiltak i denne retning, et tiltak som ikke skal være politidominert, men hvor politiet skal stimulere, rettlede og om nødvendig følge opp konkrete lovbrudd.
17.Selv tredjeklassingene, som også ellers driver mye med selvstudium, trenger en erfaren voksen som kan hjelpe og rettlede dem.
18.Utbyggeren, Løvenskiold Vækerø A / S skal opprette et informasjonskontor i området for å rettlede innflyttere.
19.Avdelingsleder Bodil Hoem ved Røafilialen opplyser at en bibliotekar vil reise opp i Sørkedalen en eller to ganger i måneden for å rettlede de av pensjonistene som ønsker mer informasjon om utlånstilbudet.
20.Blant andre er vårt friidrettsess gjennom mange år, Mona Evjen, engasjert av forbundet for å rettlede de store" midt i livet"kullene som jogger og tøyer og strekker og tygger kli til den store gullmedalje.
21.Det er fint, ikke minst for å rettlede foreldrene litt, avslører skolelederen.
22.Fordi apoteket har en sentral beliggenhet, tett ved både buss, tog og bane - og fordi hovedstadens turistinformasjon stenger skandaløst tidlig - bruker vaktpersonalet på Jernbanetorvet endel tid på å rettlede utenlandske turister, som ikke alle er ute efter Caroxin eller febernedsettende middel.
23.Meglerne skal ikke styre oppgjøret, snarere rettlede og bidra til at partene blir enige over bordet.
24.Men" kosepraten" mellom de to rivaler, begge abortmotstandere forøvrig, var ikke egnet til å rettlede de velgere som måtte lide valgets kval.
25.Og hvor kvalifiserte er egentlig historielæreren eller naturfaglæreren til å rettlede elevene når det gjelder skriftlige arbeider ?
26.Ombudets hovedoppgave blir å bistå og rettlede pasienter og deres pårørende i konkrete klagesaker mot fylkeskommunenens helseinstitusjoner.
27.Prosjektet konsentrerer seg hovedsakelig om tidligere neglisjerte uthus inne i bygårdene, og man har siktet høyt i kvalitet, ikke minst ved å trekke inn faglærte for å styre og rettlede de ufaglærte som fikk jobb gjennom prosjektet.
28.På lengre sikt håper man å kunne rettlede potensielle søkere til musikktroppen gjennom et nett av lokale underavdelinger spredt over det ganske land.
29.Tilløp til dramatikk ble det i målområdet på lilleBislett, da tidtagerbilen gjorde forsøk på å kjøre inn mot målseglet i innhengningen som skulle rettlede løperne idet de stormet mot skulderklapp og kaldt drikke.
30.Trener Bjørn Oddmar Andersen er sterkt savnet, og en dirigent som kan rettlede og få det hele inn i bedre former.
Similar words

 
 

rettlede as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rettlederettledenderettledet
Indikative
1. Present
jegrettleder
durettleder
hanrettleder
virettleder
dererettleder
derettleder
8. Perfect
jeghar rettledet
duhar rettledet
hanhar rettledet
vihar rettledet
derehar rettledet
dehar rettledet
2. Imperfect
jegrettledet
durettledet
hanrettledet
virettledet
dererettledet
derettledet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rettledet
duhadde rettledet
hanhadde rettledet
vihadde rettledet
derehadde rettledet
dehadde rettledet
4a. Future
jegvil/skal rettlede
duvil/skal rettlede
hanvil/skal rettlede
vivil/skal rettlede
derevil/skal rettlede
devil/skal rettlede
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rettledet
duvil/skal ha rettledet
hanvil/skal ha rettledet
vivil/skal ha rettledet
derevil/skal ha rettledet
devil/skal ha rettledet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rettlede
duville/skulle rettlede
hanville/skulle rettlede
viville/skulle rettlede
dereville/skulle rettlede
deville/skulle rettlede
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rettledet
duville/skulle ha rettledet
hanville/skulle ha rettledet
viville/skulle ha rettledet
dereville/skulle ha rettledet
deville/skulle ha rettledet
Imperative
Affirmative
durettled
viLa oss rettlede
dererettled
Negative
duikke rettled! (rettled ikke)
dereikke rettled! (rettled ikke)
Your last searches