Norwegian-English translation of rettmessig

Translation of the word rettmessig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rettmessig in English

rettmessig
allmennadjective justifiable
  rettsvitenskapadjective rightful [formal]
  velfortjentadjective deserved, merited, earned, rightful, just
  rettsvitenskapother rightfully [formal]
Synonyms for rettmessig
Derived terms of rettmessig
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ille at elever med lærevanskeligheter i den videregående skole skal måtte vente til de nesten er ferdige med utdannelsen før de får pengene de rettmessig har krav, sier Gerda Ottesen til Aftenposten.
2.Jeg beklager på Rikshospitalets vegne at Anne Ording Haug ikke straks fikk journalkopien hun har rettmessig krav på.
3.Pasienten har innsynsrett til egen sykejournal, så det synes rettmessig at folk også bør få vite mer om de medikamenter de bruker, hvis de vil.
4.Pensjonistene har bokstavelig talt ikke tid til å vente i måneder og år på å få betalt ut en pensjonsbonus på åtte prosent, penger som de rettmessig har krav på, sier Kommuneforbundets nestleder Arnt Bækholt til NTB.
5.Vi regnet med at en presseomtale mer i vår favør ville hjelpe oss til å vise opinionen at vi ikke forsøkte å endre militærbalansen, og at nøytronbomben var en legitim modernisering, minst like rettmessig som den sovjetiske utplassering av SS 20raketter, heter det i Gelbs notat.
6.Da regner vi med at Frisk rettmessig får beholde serien fra den meget omtalte kampen mot Sparta.
7.Den historiske sykkelparaden i Bankettsalen dannet en verdig og morsom ramme om utdelingen av årets SOFUSpriser til personer og bedrifter som har gjort en innsats for å gi sykkelen en rettmessig plass i det norske samfunn.
8.Den oppfatning at familien bør styrkes, at hjemmearbeidende og folk som tar hånd om gamle og syke bør få rettmessig vederlag, det kan da umulig representere en" bombe" av noe som helst slag.
9.Den opprinnelige siktelsen på bedrageri for over 30 millioner kroner har avisene rettmessig kunnet gjengi, men noen aviser hjar gått til dels langt ut over denne første tiltalen med å bringe rykter og formodninger, sier Bratholm.
10.Den sosialistisk inspirerte hjelpen til Cuba og Vietnam høstet efterhvert rettmessig og sterk kritikk.
11.Det at uorden i forhold til statutter og regelverk ble tålt, kan ikke påberopes som støtte for at det i seg selv er rettmessig og forsvarlig å opptre slik som Diakonhjemmets rektor gjorde.
12.Det er en kjensgjerning at noe rettmessig krav ikke kan gjøres gjeldende.
13.Det er ikke så ofte at den innbryterske handling lykkes, men resultatet er gjerne at bunn og / eller frontlokket blir så skadet at heller ikke Postverkets folk får åpnet kassen når den rettmessig skal tømmes.
14.Det er klart at svært mange eldre ikke har fått skikkelig informasjon om sine økonomiske rettigheter, og at stat og kommune ved dette sparer hundrevis av millioner, slik at vi får et stort underforbruk av penger som rettmessig skulle gått til trygdede med svak økonomi.
15.Det må ligge fast at det eneste naturlige mål er en gradvis opptrapping til idretten får alle de midlene som rettmessig burde tilhøre Norges største folkebevegelse.
16.Det må være Regjeringens og Stortingets sak å gi storbyene det de har rettmessig krav på.
17.Efter 10 år med diktatur, tortur, vold og undertrykkelse, mener vi at vår kamp er rettmessig, akkurat som motstandskampen mot nazistene her i Norge under krigen.
18.En kirke som ønsker å ta Guds ord på alvor kan ikke bare velsigne vår eiendom og lukke øynene for spørsmålet om vår eiendom er rettmessig eller om den dypest sett innebærer et tyveri fra andre.
19.Enkelte har måttet tåle opphold i elleve dager i politihuset, før de kunne overføres til et rettmessig fengsel.
20.FagerstaHaak har flere ganger forsøkt å stanse den berammede generalforsamlingen i ForenedeGruppen torsdag 24. mai. Selskapet gikk til Trondheim namsrett med en begjæring om at generalforsamlingen skulle forbys å behandle spørsmål om kapitalforhøyelse til andre enn selskapets eksisterende aksjonærer og ansatte før FagerstaHaaks aksjekjøp er godkjent i sin helhet eller at det er endelig fastslått at nektelsen av godkjennelse av aksjekjøpet er rettmessig.
21.For at handlingen skal kunne ansees som rettmessig - skal man ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å avverge angrepet.
22.I løpet av fire dramatiske akter havnet ballen tre ganger i hvert mål, slik at Kongepokalen ikke finner noen rettmessig eier før neste søndag.
23.I mellomtiden gjør vi arbeide for å sikre kvinner rettmessig plass på Stortinget ved forholdsvis enkle lovendringer uten å vente på at alle de vanskeligste oppgavene i kvinnekampen skal løses først.
24.Kvinner bør sikres rettmessig plass på Stortinget ved forholdsvis enkle lovendringer, mener artikkelforfatterne.
25.Med et elegant hattrick i sisteperioden sørget for en rettmessig 43 seier til Frisk.
26.Men alle landets arbeidstagere makter bare ikke å betale inn nok til at alle nypensjonister skal få det de rettmessig har krav på.
27.Men et rettmessig krav om å eie en trygg plass og et menneskeverdig liv i velstandslandet, kongeriket Norge.
28.Rettmessig lufting er utelukket, samtidig som luften innendørs tidvis stinker.
29.Sagene lærerskole benyttet lokalene til undervisningsrom, før et par frie teatergrupper endelig inntok" kulturhuset" med aktiviteter som rettmessig hører hjemme her.
30.Samtidig har folk som dessverre regelmessig er blitt plassert bakerst i boligkøen, fått rettmessig adgang til å skaffe seg større og bedre boliger.
Your last searches