Norwegian-English translation of revidert

Translation of the word revidert from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

revidert in English

revidert
allmenn? revised
Synonyms for revidert
Anagrams of revidert
Examples with translation
Et slikt prosjekt har selvsagt fordret et revidert budsjett.
Similar words

 
 

More examples
1.Der andere Prozess" er Nobelprisvinneren Elias Canettis Kafkaessay, som nylig er utkommet i revidert separatutgave på Carl Hanser Verlag.
2.80 deltagere har onsdag og torsdag denne uken revidert fagplanene i Mønsterplanen.
3.Alle som har fått den forkjærte oppfatning at Andre Bjerke er en vakker og elegant overflatedikter, får disse samme oppfatninger grundig revidert ved det klokt gjennomtenkte utvalg av dikt - og prosa - som Jan Erik Hansen har foretatt for Nationaltheatrets Bjerkeaften på Amfiscenen, og forhåpentlig for mange flere kvelder enn de tre som foreløbig er avsatt.
4.Alv Teig fremhever prosjektuken som et eksempel på at høyskolen er forberedt på å tilpasse utdannelsen til en revidert Mønsterplan.
5.Artikkelens forfatter stiller bl.a. dette spørsmålet efter å ha studert forslaget til revidert mønsterplan for grunnskolen.
6.Boken som kommer ut iår bygger på denne, og er revidert av ernæringsfysiolog Mari Nes.
7.Cand. philol. Ottar Grepstad, forlagsredaktør i Det Norske Samlaget, og Jostein Nerbøvik, førsteamanuensis i historie ved Møre og Romsdal Distriktshøgskole i Volda, har forestått utgivelsen, som er kommet istand fordi planene fra 1964 om en ny og revidert utgave av" Venstre i Norge" løp ut i sanden.
8.Da fylkesmannen ikke ville godkjenne Oslos budsjett for 1984, ble budsjettet revidert 23. mai iår, der bystyret satte et tak på 160 millioner kroner til tilleggsbevilgninger for hele 1984.
9.Da nytter det ikke å vifte med gamle holdninger, selv om de ble revidert i 1930.
10.De gamle avtalene ble ikke revidert fra år til år, dermed hadde ofte Staten dårligere avtaler enn nødvendig.
11.De resterende opparbeidingsår de måtte ha igjen rammes imidlertid av innskrenkningene i den Folketrygden som fremtrer i en antatt revidert tilstans efter Stortingets behandling.
12.De såkalte Contadoralandene, Panama, Mexico, Venezuela og Colombia la nylig frem et revidert fredsforslag for MellomAmerika.
13.Den ene handler om svangerskap og fødsel, den andre om psykiatrisk sykepleie, og den tredje er en revidert utgave av Florence Nightingales" Notes on nursing" som utkom første gang i 1860.
14.Den er senere revidert i 1979 og 1983, hele tiden under forutsetning av at den ikke er almengyldig for verdensformål.
15.Den nåværende bemanning i Barneklinikken, hvor de sykeste nyfødte blir behandlet, ble sist revidert for syv år siden.
16.Den skal jobbe for å få revidert systemet som har favorisert den kristne delen av befolkningen.
17.Departementet er i gang med å få frem et revidert regelverk til neste konsesjonsrunde, som begynner i høst.
18.Dersom de svært generelle betraktningene om" sproglige minoriteter" i høringsutkastet til revidert mønsterplan er et eksempel på KUDs gode vei, er det fremdeles langt å gå.
19.Dessuten har vi et berettiget håp om nye lettelser i Osloøkonomien i forbindelse med at Regjeringen fremlegger forslaget til revidert nasjonalbudsjett til våren.
20.Det er dessuten bestemt at Norges Bank gjennom sine operasjoner i det norske pengemarked skal holde den kortsiktige renten mellom 13 og 13,5 prosent, mens Regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av Revidert Nasjonalbudsjett i mai efter sterkt politisk press bestemte at denne renten skulle reduseres til mellom 12,5 og 13 prosent.
21.Det er fire år siden de var her sist, og i mellomtiden har gruppen kastet all sminke og revidert sitt sceneshow.
22.Det er heller ikke store avvik i den realøkonomiske utvikling i forhold til det som er trukket opp i Revidert Nasjonalbudsjett.
23.Det er høyst påkrevet at prioriteringsrekkefølgen blir grundig gjennomgått og revidert før det fremlegges stortingsmelding om Samlet plan, skriver EL.
24.Det er også ventet at Oslo vil få mer hjelp gjennom forslaget til revidert nasjonalbudsjett som fremlegges til våren.
25.Det er trolig de kredittpolitiske tiltak som Regjeringen kunngjorde i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett og den varslede nedgang i rentenivået på det kortsiktige norske pengemarkedet, som har skapt forventninger i markedet om en mindre kursnedgang for norske kroner.
26.Det første kom i forslag til statsbudsjett, det andre i storbypakken og det tredje vil komme i forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges frem mot slutten av Stortingets vårsesjon.
27.Det har vært en svært omfattende etablering av nye reisebyråer og knoppskyting i store, etablerte byråer efter at reisebyråloven sist ble revidert i februar 1982.
28.Det kom ikke noe skriftlig revidert krav på bordet da partene møttes klokken 12.
29.Det neste signal om rentenedgang kom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Også denne gang var det renter på lån til næringslivet myndighetene ønsket ned, og signalet besto i at Norges Bank fikk beskjed fra Finansdepartementet om å sørge for at pengemarkedsrentene kom ned med 1 / 2 prosentenhet, noe som betyr at de markedsbestemte innskuddsrenter, dvs. innskudd på særvilkår, stort sett blir redusert tilsvarende.
30.Det var også strid om bestemmelsen da lovreglene om ærekrenkelse ble revidert i 1939.
Your last searches