Norwegian-English translation of rikstelefon

Translation of the word rikstelefon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rikstelefon in English

rikstelefon
allmenn? distance telephone
Similar words

 
 

More examples
1.Den første rikstelefon i Oslo var forholdsvis enkelt utstyrt.
2.Dersom du godt kan tenke deg å skulke jobben en morgen, men ikke våger ringe sjefen og lure ham eller henne rett opp i øret, bør du i stedet ta en rikstelefon til franskmannen Erick Cappelli.
3.Fra påske blir det sannsynligvis umulig for en abonnent med et av våre nummer å få satt opp en rikstelefon, sier Nodeland.
4.Selv om de gamle avtalene er ute av kraft, er det ingen som hittil har innført et slikt gebyr, hvis ikke banken må bruke rikstelefon for å kontrollere dekningen på sjekken, sier Berg Knutsen.
5.Studenter har ringt verden rundt fra studentleilighetene på Sogn og Kringsjå efter å ha fått satt opp samtalene via den manuelle rikstelefon.
6.Synes du kanskje det blir dyrt å ringe rikstelefon til Oslo bare for en" liten fillesak" ?
7.Erfaringsmessig er det grupper med svakest betalingsevne som relativt sett bruker lokaltelefon mest, mens f.eks. firmaer tilsvarende bruker rikstelefon mest.
8.De brukte sine kunnskaper til å stjele kredittkortnumre, ringe gratis rikstelefon og til og med kikke inn i Pentagons hemmelige datasentral.
9.For 50 år siden var rikstelefon, blyant og papir de viktigste hjelpemidler når kontraktene skulle formidles og skipspriser og rater regnes ut.
10.Forøvrig lønner det seg å spandere en rikstelefon til Stockholm, til Holländska Turistbyrån som står til tjeneste med råd og veiledning.
11.Senest for noen dager siden fikk han en rikstelefon fra en tidligere innsatt, som gjerne vil se presten igjen.
Your last searches