Norwegian-English translation of rolig

Translation of the word rolig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rolig in English

rolig
allmennadjective restful, leisurely
  aktivitetadjective quiet, calm
  vannadjective placid, tranquil, serene
  karakteradjective equable
  lydadjective calm, quiet, still
  bevegelseadjective smooth
  oppførseladjective collected, self-controlled, self-possessed, cool, calm, coolheaded, unperturbed, even-tempered, placid, phlegmatic, composed, peaceful, peaceable
  sansadadjective nerveless, cool
  være til sinnsadjective comfortable, at ease, comfy
  stilleadjective tranquil, serene, peaceful
  uberørtadjective unruffled, calm
  mentalt tilstandnoun repose, calm, peace
  aktivitetnoun calmness, motionlessness, stillness, tranquility, tranquillity, quietude [formal], quiescence [formal], quiet
  oppførselnoun placidity, repose [formal], composure
  sinnsronoun calmness, serenity, peacefulness
  lydother quietly, silently, noiselessly
Synonyms for rolig
Derived terms of rolig
Similar words

 
 

More examples
1.Germa Lionel" hadde lagt til kai i Tripoli bare noen timer tidligere, om kvelden fredag 11. mai. Overfarten fra England hadde vært rolig.
2.I bomberegn og granatild vi rolig holdt oss her.
3.Små" sidesprang kan true med å velte langvarige samliv, eller omfattende utroskap kan møtes av en rolig toleranse som ikke lar utroskapen rokke ved forholdet.
4.Snappern" behersket seg fullkomment, la ballen rolig ned, fintet skudd, ventet til keeper og forsvarere var på vei ned for å redde - og lobbet over dem og i mål.
5.(NTBAFPReuter) Det er rolig i Libyas hovedstad Tripoli efter det mislykkede kuppforsøket tirsdag, opplyser diplomater.
6.(NTBTT) Det var rolig i skjærgården ved den svenske byen Karlskrona natt til idag og utover i morgentimene.
7.Alt er vel ombord, og det er rolig i området der skipet ligger, får Aftenposten opplyst i rederiet.
8.De eldres situasjon er uverdig, og alt tyder på at den blir verre dersom ikke noe alvorlig blir gjort, understreker Gunder, fortsatt like rolig og vennlig.
9.Dersom jeg har fri lørdag formiddag, så kjøper jeg lørdagsavisene,finner meg et rolig kafebord, bretter ut samtlige kryssord, tar frem blyanten og bestiller kaffen.
10.Det blir en rutinesak å forholde seg kald og rolig - og improvisere om nødvendig.
11.Det hadde vært merkeligere om barnet hadde vært fullstendig rolig, at det hadde virket helt uberørt.
12.Det holder ikke hvis vi sitter rolig og ser på det som kommer til å skje.
13.Det var et usedvanlig rolig møte, hvor spørsmålene som gjelder kjernefysiske mellomdistanseraketter i Europa ikke dominerte i samme grad som tidligere, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad til NTB.
14.Det viktigste i en truet situasjon er å forsøke og forholde seg rolig - altså ikke flykte eller gå til motangrep, men heller overlate kontrollen i rimelig grad til raneren.
15.Dette er en meget stille og rolig gate, derfor måtte det bli et navn som gjør folk nysgjerrige.
16.Direktør Varstein, kunne jeg få talet et par ord med Dem ? sa han med et rolig alvor som hindret protest.
17.Du tok det rolig til å begynne med, hvordan føltes det å sitte sist i feltet, mens f.eks. Marcon Lep var med i teten ?
18.Efter en runde forsto jeg at jeg hadde seieren i lommen, resten av Afinalen kjørte jeg rolig og kunne se i speilet at Olle Arneson og østerrikeren Walter Maier fightet mot hverandre.
19.Efter to og en halv runde forsto jeg at seieren var sikret, og jeg kjørte dermed rolig, for ikke å punktere.
20.En stille og rolig messe, sa man i Frankfurt, men for Norges vedkommende var det kanskje en av de aller mest begivenhetsrike i den tyske bokmesses 34årige historie.
21.En vellykket aksjon idag er imidlertid avhengig av at været forholder seg rolig og stabilt, forteller Tveter.
22.Endelig fant jeg en modell som er like rolig som et møbel, smiler Ida Lorentzen.
23.Er det sikkert at han er snill og rolig, da ?
24.Et rolig barn, konverserte Emilie.
25.Flaskene skal helst ligge rolig i en kjøler i flere dager før de åpnes, dette for å unngå kraftige utblåsninger, sier den franske Elfdamen, som i dagevis drev hektisk telefonaktivitet for å oppspore de edle varer.
26.Flyet hadde vært til eftersyn, og skulle ta en prøvetur, sier en meget rolig Læhren til Aftenposten.
27.For at hun skulle bli liggende rolig og for å få gjennomført en voldtekt, svarte tiltalte.
28.For å arrestere Dem, svarte jeg rolig.
29.Ga på litt for mye og ble stiv, men tok det så litt rolig og inn mot mål gikk det fint.
30.Her er det fullstendig rolig i øyeblikket.
Your last searches