Norwegian-English translation of rullere

Translation of the word rullere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rullere in English

rullere
allmennverb roll
More examples
1.Og Sagård kan forsikre at betegnelsen kumlokk så langtfra var noe kosenavn eller hedersbetegnelse da de første femmermyntene begynte å rullere.
2.Også tanken om la ensemblene rullere er god i teorien.
3.La tre ledere dyrke frem hver sin egenart på henholdsvis Hovedscenen, Amfi og Torshovteatret og la ensemblene rullere.
4.Sosialministerens personlige rådgiver påpeker at det i forskriftene for loven forutsettes at de enkelte kommuner skal rullere sine planer hvert eller hvert annet år.
5.Under utførelsen av selve kontrollvirksomheten skal mannskapene rullere med intervaller på 20 minutter.
Similar words

 
 

rullere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rullererullerenderullert
Indikative
1. Present
jegrullerer
durullerer
hanrullerer
virullerer
dererullerer
derullerer
8. Perfect
jeghar rullert
duhar rullert
hanhar rullert
vihar rullert
derehar rullert
dehar rullert
2. Imperfect
jegrullerte
durullerte
hanrullerte
virullerte
dererullerte
derullerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rullert
duhadde rullert
hanhadde rullert
vihadde rullert
derehadde rullert
dehadde rullert
4a. Future
jegvil/skal rullere
duvil/skal rullere
hanvil/skal rullere
vivil/skal rullere
derevil/skal rullere
devil/skal rullere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rullert
duvil/skal ha rullert
hanvil/skal ha rullert
vivil/skal ha rullert
derevil/skal ha rullert
devil/skal ha rullert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rullere
duville/skulle rullere
hanville/skulle rullere
viville/skulle rullere
dereville/skulle rullere
deville/skulle rullere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rullert
duville/skulle ha rullert
hanville/skulle ha rullert
viville/skulle ha rullert
dereville/skulle ha rullert
deville/skulle ha rullert
Imperative
Affirmative
duruller
viLa oss rullere
dereruller
Negative
duikke ruller! (ruller ikke)
dereikke ruller! (ruller ikke)
Your last searches