Norwegian-English translation of rutebuss

Translation of the word rutebuss from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rutebuss in English

rutebuss
allmenn? bus
Synonyms for rutebuss
Similar words

 
 

More examples
1.Dit inn må elevene selv sørge for skyssen, med rutebuss eller på moped.
2.Efter en natt og en formiddag i den gjestfrie hovedstaden, går ferden med rutebuss til Laugarvatn.
3.Selv var han ikke utdannet kokk, så han sendte sin kone på kjøkkenet for å diske opp med maten til rutebuss - passasjerene som kom og gikk på Platanes - hotellets bistro. men Jean - Baptiste Troisgros - som elsket vinen og maten fra sitt hjemlige Burgund, men ikke kunne utstå fete sauser og for mye borkastet pynt på serveringsfatene - hadde ambisjoner om å lage en skikkelig restaurant.
4.For selv om De Blå Omnibusser, eller blåbuss, fortsatt er et begrep blant bussreisende i Romerikskommunene, har selskapet ikke hatt en eneste sjåfør på sine lønningslister eller noen rutebuss i trafikk siden 1980.
5.Medisinene, som var beregnet på apotekutsalget i Birkeland, var sendt med vanlig rutebuss fra Lillesand, og skulle vært levert personlig til mottageren.
6.Ulykken skjedde da varebilen gutten kjørte plutselig kom over i motsatt kjørebane og kolliderte med en rutebuss.
Your last searches