Norwegian-English translation of ryggrad

Translation of the word ryggrad from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ryggrad in English

ryggrad
anatominoun backbone, spinal column, vertebral column, spine, chine
Derived terms of ryggrad
Similar words

 
 

More examples
1.Conservatores Arenae - som påtok seg ansvaret for en større gjenoppbygging av den enorme strukturens ryggrad.
2.Problemet er at man ikke har ryggrad nok til å ta opp probleme og skuffelsen efterpå, ta et oppgjør på kammerset.
3.På denne måte får vi en ryggrad på kapitalsiden som betyr at vi har muligheter til å finansiere den videre vekst, sier Kjell Mortensen til Aftenposten.
4.De fleste av oss har kanskje ikke en gang sett et bilde av et barn med åpen ryggrad.
5.De kan bli en meget sterk ryggrad i Norges øverste lag på idrettsledersiden.
6.De kommende dager eller uker vil vise hvem som har ryggrad nok til å vente lengst.
7.Den neste milepæl var 1970, da salget av farvefjernsynsapparater tok av og ga forretningene økonomisk ryggrad i femseks år.
8.Det skal litt av en ryggrad og moralsk holdning til for å stå imot dette presset.
9.Det skal sterk moral til å selge strikk i metervis, heter det, og det skal sterk ryggrad til å holde en nøktern stø kurs som arbeidsgiver når overskuddet pr. definisjon er uendelig stort.
10.Det var enstemmighet om at banesystemenes rolle som ryggrad i det kollektive transportsystem skal styrkes og at parallellkjøring mellom ulike kollektive transportmidler reduseres ved hjelp av omstigning mellom buss og bane.
11.Disse har svakere økonomisk ryggrad enn oljeselskapene til å tåle et midlertidig frafall av kunder, ble det sagt.
12.En annen faktor som kan gjøre at Norol holder seg i skinnet, er at nettopp dette selskapet tjente gode penger på bilorganisasjonenes utspill, slik at det nå sitter med styrket ryggrad til å tåle det nåværende prisnivået i en tid fremover.
13.For meg er Sambandet en solid ryggrad som gir meg sikkerhet og mulighet for personlig musikalsk utvikling.
14.Han hyller den som ingen annen vil hylle, og sier at se der, der går merkelig nok en mann med ryggrad, med prinsipper og en moral som på sitt vis står over det meste av det andre kan oppdrive.
15.Han mener at enkelte lag bør slå seg sammen for å ha bedre ryggrad til å bære de minste enhetene i distriktene.
16.Industribanken skriver at man med dagens markedssituasjon og mange bedrifters svake finansielle ryggrad må forvente et økende antall konkurser i bransjen.
17.Med de nye sangene fra LPen" Steg för steg" som ble sluppet forrige uke, har Carola fått en ryggrad av et repertoir.
18.Men tross alt er det stadig gøy å dømme, og efterhvert blir man ganske hårdhudet i dette gamet, slutter Jan Victor Macus, som med dette har hatt ryggrad nok til å sette fingeren mot det han mener er galt.
19.Noen anfører at de håper å få litt mere ryggrad, andre at de gjerne vil tilegne seg en penere fremtreden og lære ordenssans og samarbeide.
20.Nå må vi begynne charmoffensiven som kan få de store byråene til å satse på konserter og arrangementer her, for vi har ikke økonomisk ryggrad til å kjøpe de store showene selv.
21.Når vi nå går i banken og ber om lån, er det med rettere ryggrad, bedyrer de to.
22.Og om samferdselsminister Håkon Kyllingmarks viktige rolle for oppbyggingen av kortbaneflyplassene som igjen ble en ryggrad for Widerøes Flyveselskap i nyere tid.
23.Og så følger en lang historie om kniv på tvers eller på langs mellom hode og kropp, skinnflåing i en håndvending med eller uten gaffel - og hode, hale og ryggrad i en remse til slutt.
24.Samme person må ha sterk nok ryggrad til å tåle å stå til ansvar, dersom en teknisk ulykke fører til skade på en pasient, slik legene skal ha det på det medisinske området, påpeker Nesbakken.
25.Situasjonen er helt annerledes for Oslorederiet Wilh. Wilhelmsen som selv i nedgangstider har ryggrad til å delta i nye prosjekter som nå beløper seg til over tre milliarder kroner.
26.Styret i ÅSV må satse offensivt på større grad av videreforedling, slik at ÅSV får ryggrad til å overleve dårlige konjunkturer, heter det i en uttalelse fra ÅSVansatte ingeniører.
27.Vi har ryggrad og oljepenger til å tåle det, noe de stadige rapportene om økende budsjettoverskudd og valutareserver forteller til alle som vil begripe tallenes tale.
28.Vi venter at miljøvernministeren har politisk ryggrad til å gå klart ut mot dette vedtaket.
29.Videre foreslås å erstatte bytrikken med busser, redusere parallellkjøringen mellom ulike kollektive transporttilbud, opprettholde banesystemet som ryggrad i kollektivsystemet, sørge for enkel og rask omstigning ved trafikk knutepunkter samt en bedre og mer rasjonell utnyttelse av kollektivtilbudet.
30.Åge har solid ryggrad til fremføringen av sine sanger.
Your last searches