Norwegian-English translation of safari

Translation of the word safari from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

safari in English

safari
allmennnoun safari
Synonyms for safari
Similar words

 
 

Wiki
Safari, swahili for «reise», en turistreise i naturen der formålet oftest er å se ville dyr. Den opprinnelige formen av safari oppsto på de østre Afrikas savanner. Navnet safari er siden blitt utbredt til å omfatte store deler av verden, med dyreliv, slik at flere steder tilbyr forskjellige varianter, inklusive hvalsafari i nordnorske farvann og tigersafari i Asia.

More examples
1.Men iår blir det altså safari ?
2.Surfin Safari"," Surfin USA"," Surfer girl".
3.I Nairobi i" Safari store".
4.Ingen lovbestemmelse kan idag forhindre inngrep i Marka, fastslår formannen i Oslo og Omegns Friluftsråd, Erik Sture Larre, som reagerer skarpt mot fremstøtet for motorisert safari på skogsbilveier i Nordmarka og Krokskogen.
5.18. juli unngikk så et av Luftforsvarets Safari skolefly såvidt en høyspentledning på vei mellom Værnes og Ørlandet før det gikk i bakken.
6.Aftenposten traff ekteparet Corcoran omgitt av programfolk, TVkameraer og lydutstyr før en" safari" i Nordmarka.
7.Faktum er at den såkalte safari i hovedtrekk går på alminnelige offentlige veier rundt Nordmarka, f.eks. over Sollihøgda og Sundvollen, Jevnaker og Nittedal.
8.Friluftsrådet reagerer kraftig på fremstøtet for å få arrangere motorisert safari med LandRover på skogsbilveiene i Nordmarka og på Krokskogen.
9.Hva med å realisere dine drømmer om safari i Afrika ?
10.I hvert fall er det i en del avisoppslag gitt god og iøynefallende spalteplass til nyheten om motorisert safari på skogsbilveiene i Nordmarka.
11.Larre var meget godt orientert om at motorisert safari ikke er aktuell i de store områder som friluftsfolket vanlig sogner til.
12.Man bestiller en eftermiddags safari i parken og kan se en barnebok full av Afrikas ville dyr i god tid før den bedre middag.
13.Mange av aktivitetene som elvepadling og safari må ofte også betales i dollar.
14.Men så begynner han å fortelle om den forestående safari, og da blir ansiktet livlig og stemmen ivrig.
15.Nå er nok gudstjenesten over, for plutselig fylles gangene med latter og snakk, og over en kopp kaffe på lærerværelset får vi høre mer om den forestående safari, som ikke skal være en ren fornøyelsestur.
16.Også Luftforsvaret er representert under flyshowets første del med demonstrasjon av patruljeflyet P3B Orion, skoleflyet Saab Safari, Bell UH1Bhelikoptere, redningshelikopteret Sea King og DeHavilland Twin Otter.
17.På programmet står flere utflukter, safari blant giraffer og sebraer og en hel uke ved kysten - i behagelig sommertemperatur, mens det er meldt om kaldt vær og sneslaps de siste par dager på hennes hjemsted på Vestlandet.
18.Safari En av de vanligste elvene å padle på, Trisulielven, renner sørover mot Nepals store nasjonalpark Chitwan.
19.Styrter de avgårde på safari blant rare Legodyr med ville båndlyder ?
20.Verre er det at de legger ut på en skikkelig safari på egen hånd.
21.Vi registrerer at det nå gjøres visse fremstøt for å arrangere en slags motorisert safari for alle som er villig til å betale en slant.
22.Iowa" som altså nylig har deltatt i NATOøvelsen Ocean Safari, inngår som en av hovedkomponentene i det NATOs marineforsvar som skal sørge for at forsterknings og forsyningslinjene over Atlanteren og inn i Norskehavet holdes åpne i tilfelle krig.
23.Hva med safari i Nordmarka og vikingetokt til Gressholmen ?
24.Vi må finne frem til forbedret taktikk når det gjelder å utnytte våre sjøforsvarsstyrker til vår fordel innenfor det stategiske konseptet, sa han, og tilføyde at Norskehavet er blant hovedøvelsesområdene under årets Ocean Safari.
25.Øvelsen" Ocean Safari 85" er av den største betydning for forsvaret av Norge, og det er ikke riktig når det fra enkelte hold er blitt hevdet at NATO nå innøver en ny og offensiv marinestrategi, sier forsvarsminister Anders C. Sjaastad efter at stortingsrepresentant Stein Ørnhøi (sv) har beskyldt statsråden for å ha ført Stortinget og norsk opinion bak lyset.
26.3åringen Blaze Safari E viste fin klasse og vant innledningsløpet for Ulf Thoresen.
27.Blant de lokale politikerne er det antatt at det mer offensive øvelsesmønsteret som ble demonstrert under årets Ocean Safari, er medvirkende til at norske militære ledere nå arbeider videre med spørsmålet om alternative utplasseringsflyplasser for krisesituasjoner.
28.Coast Safari Hotels har hatt en egen PRmann i England for å følge opp serien.
29.Den store NATOøvelsen" Ocean Safari" ble igår avsluttet utenfor Bodø.
30.Det amerikanske hangarskipet" America" ble ved minst ett tilfelle" torpedert" av norske ubåter i Vestfjorden under NATOøvelsen Ocean Safari.
Your last searches