Norwegian-English translation of sager

Translation of the word sager from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sager in English

sager
yrke - mannnoun sawyer
Derived terms of sager
Anagrams of sager
Similar words

 
 

More examples
1.Alt som fantes av kosteskaft, pinner og vedstykker ble samlet inn på kort tid og vi trådte til med alle former for sager, kniver og filer.
2.Emil Stang, som ble valgt til formann også i denne foreningen, holdt talen og sa om det politiske arbeide at alt måtte gjøres" for at det skal blive Hensyn til Sager og ikke Hensyn til Personer og deres Fremkomst, som skal være bestemmende i vort offentlige Liv".
3.En ensidig satsing på grunnleggende forskning kan derfor bety at universitetene sager av den gren de selv sitter på.
4.For tryggere oppbevaring av verdisaker mens man er bortreist, forefinnes i Arguslotteriets gevinstsamling fem stk. Codeboxer foruten fem stk. G. Mini sager fra A / S Grorud Jernvarefabrik, Oslo.
5.Kursleder Knut Blom Sørensen sager til sneblokkene for å tette igjen åpningen slik at det blir lunt og godt.
6.Men det vil bli færre bedrifter og færre hender som kommer til å sende planker og bord fra de hvinende sager til Norge og utenlandske markeder.
7.Normetall i Halden er datterselskap, men 1. januar får Normetall, som produserer sager til bygningsindustrien, Perfect i Arendal, som også produserer sager, som datterselskap.
8.Nå er det en som sager med sirkelsag !
9.Og ikke minst varme hutrige vintersjeler" nede i byan", som de sier folket som sager og kløver og pakker og er glade for å ha en jobb å gå til.
10.Om paaanke til høiere ret i civile og kriminelle sager.
11.Oslo Brannvesen rykket ut med flere redningsvogner, og ved hjelp av hydrauliske sager og jekker ble de skadede reddet ut av bilvraket.
12.Så går brannmennene igang med å ta seg inn i den delvis ødelagte busskupeen, de sager seg igjennom hindringer, slår ut ruter, river ut seter og får løftet ut dyktig sminkede, jamrende" skadede" og lagt dem ut på veien hvor legeteamet pakker dem inn i ulltepper og setter igang med den første behandling.
13.Ved noter sager man to sagspor i notens dybde og fjerner mellomliggende treverk med huggjern fra midten og ut til sagsporene.
14.Hvis jeg først underskriver på farskapet, sager jeg av den grenen jeg sitter på.
15.Produksjonen av" Vistdalitten" kan økes betraktelig uten at jeg må ta inn flere folk når vi nå får to sager.
16.Den tilbys imidlertid rimeligere enn fra Norcem, og Herron mener det er muligheter til å lage sager for 50 millioner kroner i året.
17.Det hjelper heller ikke at Bacharach og hans nye kompanjong Carole Bayer Sager bidrar med" Finder of Lost Loves".
18.Det hjelper ikke at man" sager" bilen i to og prøver å ta den med seg over grensen i form av bildeler.
19.Det ser helt proft ut når tømrerne fra" Prøv igjen"prosjektet hamrer og sager og setter opp reisverk til et hus i Hegdehaugen barnehave.
20.Det synes som om humanistene sager over den grenen de sitter på uten å være klar over at de selv sager.
21.Først tala han om kor høgt han sette toleranse og religionsfridom - han var" saa sterkt som nogen mod alle Tvangsmidler og Lokkemidler i religiøse Sager", sa han.
22.Ikke visste vi at sager fantes i så mange størrelser og fasonger, og aldri har vi sett så mange kniver og jern i sirlig orden på ett brett.
23.Og når en redaktør i en lederartikkel går over styr, da sager han bare av den grenen han selv sitter på, mente h.r.adv.
24.Sager for 50 mill. kr.
25.Se på loddsnoren som garanterer spikerslag i loddrett nedadstigende linje, stigen som stabilisator når han sager, bjelken som improvisert stillas mellom to kjøkkentrapper...
Your last searches