Norwegian-English translation of sammenligning

Translation of the word sammenligning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sammenligning in English

sammenligning
allmenn? comparison
Similar words

 
 

More examples
1.Scandinavia Today" ga materiale til sammenligning med våre nære og mer berømte naboer.
2.(Han har forøvrig samme talesæregenhet - en lett skarring - som Sovjetstatens grunnlegger, Vladimir Iljitsj Lenin, en sammenligning som i dagens SovjetUnionen nærmest er en bespottelse, men som ikke desto mindre er sann).
3.(Til sammenligning har vi i Norge 1800) Efter å ha sett hvilken virkning positive tilbud har for de innsatte i denne delstaten, er han ikke et øyeblikk i tvil om at de også på Ila er i ferd med å skape den positive utvikling som mennesker i et slikt lukket miljø trenger for å komme seg oppover bakke igjen.
4.Det er særlig på dyrestoffet vi får reaksjonene, sier Weydahl og forteller til sammenligning at det ellers er kryssord som er på topp, men svarbunken er likevel sjelden på mer enn 20 brev.
5.Det må være en total glipp fra Skattekommisjonens side, at den overhodet ikke har lagt frem noen sammenligning av hva marginalskatten blir for de forskjellige inntektsgrupper under det nåværende system og efter en eventuell omlegging, sier Hansen.
6.En kampleder i en boksering er forsåvidt heller ingen dårlig sammenligning, sier Gunnar Helset.
7.En sammenligning med Danmark hadde nok ikke fenget like godt, legger han til, idet han viser til at også Nederland ligger høyere enn Norge.
8.Enhver test er forbundet med usikkerhet, men denne kan reduseres sterkt ved systematisk testing og sammenligning.
9.I sammenligning med omstillingene i varehandelen i 1960 og 1970årene må den prosessen vi nå ser konturene av karakteriseres som både mer dyptgående og mer vidtfavnende.
10.Kan dere, spurte han retorisk, forestille dere at Harry Truman, John Kennedy, Hubert Humphrey eller Henry Jackson (alle demokrater) kunne foreta en slik sjokkerende sammenligning ?
11.På bakgrunn av et litteraturstudium av anorexia nervosa og en sammenligning av en anoretikers og en idrettsutøvers personlighetstrekk, gjorde vi en undersøkelse.
12.Samtalene i Brasil blir også viktige, fordi Brasil er vår uten sammenligning fremste økonomiske partner i LatinAmerika.
13.Sentralbanken og regjeringen vil ikke tillate at tilliten til bankene svekkes, sier han og avviser enhver sammenligning med situasjonen i 1930årene.
14.Til sammenligning kan det opplyses at vi i påsken ifjor ikke registrerte et eneste innbrudd hos våre alarmkunder.
15.Til sammenligning vil utbyggingen av et databasert sentralstyringsanlegg koste ca. 10 millioner.
16.Utvalget av matvarer er ikke godt nok til en slik sammenligning, og matvarene er ikke plukket ut med den hensikt å påpeke de reelle prisforskjeller, sier Ljusberg videre.
17.Vi har gått bort fra en slik sammenligning, fordi Nicaragua har få og bare små likhetstrekk med det som skjedde på Cuba, blir det sagt.
18.100 arbeider, de fleste malerier, gir bildet av en maler som teknisk sett er på det jevne - i denne sammenheng, med Eckersbergskolen som naturlig sammenligning, betyr det meget høyt og jevnt - og billedmessig mer interessant enn naturalister vi kan sette ham opp imot.
19.12 AV DE 29 gullmedaljerne som ble utdelt i svømming, var såkalte boikottgull, viser en sammenligning mellom vinnertidene i Los Angeles og bestetidene siste halvannet år for svømmere fra boikottnasjonene.
20.ABC som betaler 225 millioner dollar for TVkontrakten, og store firmaer som spytter i millioner av sponsordollar, så er summene som involverer meg minimale i sammenligning.
21.Afrikas jordbruks og matvareproduktivitet tåler godt sammenligning med utviklingen i andre verdensdeler.
22.Aldersinstitusjoner hadde uten sammenligning minst bevilgning til denne tjenesten.
23.Andre båter blir historiske klenodier i sammenligning.
24.Anne Synnevåg skriver også, i" sammenligning er den greske befolkning i Tyrkia i samme tidsrom blitt drastisk redusert og teller nu kun 5 000 personer".
25.Antagelig tåler den sammenligning med de amerikanske Polaris fra 1960tallet.
26.At Milo Manara selvfølgelig selv drar fordel av sin egen" flinkhet" ved en slik distansering og lager fascinerende, groteske og drømske serieruter, at han" klipper" sekvenser sammen som i en mesterlig filmmontasje, viser bare at han selvfølgelig kan faget, som en nonfigurativ maler kan klare de mest delikate Rafaelefterligninger, uten sammenligning forøvrig.
27.Bankene kan fortsatt operere med ulike beregningsmåter overfor kundene, som gjør sammenligning vanskelig.
28.Banksjef Eikeland fremholder at en sammenligning med andre forretningsbankers lønnsomhetstall er meningsløs, på grunn av Fellesbankens spesielle balansestruktur og rolle innen sparebankvesenet.
29.Bare i april kom aksjeomsetningen opp i 1,7 milliarder, som til sammenligning er like mye som årsomsetningen i 1982.
30.Blake Carringtons" dynasti" blekner i sammenligning.
Your last searches