Norwegian-English translation of samt

Translation of the word samt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

samt in English

samt
allmenn? and
Synonyms for samt
Derived terms of samt
Anagrams of samt
Examples with translation
Jeg foretrekker et telt med stormmatter, samt med kryssende teltstenger grunnet vindstabilitet og snøtrykk, og dette må være et 2-lagstelt.
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Gunnar" tok sikte på å samle inn midler for å få fremstilt minneplater over Gunnar Lid, samt lage en minnebok over den kjente fugleforskeren.
2.Aksjon Menneskeverd", den store innsamlingsaksjonen i samarbeide med NRKfjernsynet sist høst, har gjort det mulig for Norsk Folkehjelp å opptrappe sine allerede igangsatte prosjekter i MellomAmerika, samt å gå løs på nye oppgaver.
3.Annengenerasjons EF" er stikkordet for det presidenten prøver å få til, med klar begrensning av landbrukssubsidiene, nye og justerte bidragsformer til og fra fellesbudsjettet, sterkere vekt på industrisamarbeidet, samt spansk og portugisisk medlemskap så snart som mulig.
4.Banken" på Majorstuen serverer pizza til glapriser samt ditto musikk for de danseglade, men" Taffs" på St. Olavs plass lokker med Østens spennende grillretter til en pris av 55 kroner inklusive drikke til maten og kaffe efterpå.
5.Black ink on white paper" av Jorma Uotinen og Claude Naville er laget med støtte av Kultur og vitenskapsdepartementet, Utenriksdepartementene i Frankrike og Norge, samt Fond for utøvende kunstnere og Kreditkassen.
6.Brødrene Herrey" kan alle synge, og de spiller et utall instrumenter samt behersker dansekunsten i såkalt Famestil.
7.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å få Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
8.Den sovjetiske marineutbygging i nord, samt modernisering av luftstyrkene, har gjort det vanskelig å regne med sikker og tilstrekkelig rask forsterkning av allierte styrker til Norge i krigstid...
9.Det må formuleres en aktiv arealpolitikk som legger grunnen for arealekspansjon", sier Oslo Høyres arealutvalg, og anbefaler konkret å bygge ut bl.a. områdene mellom Voksenåsen og Maridalen, samt Skådalen.
10.Det viktigste for regjeringen nå blir å sørge for at oppgangen i økonomien fortsetter, og at denne utnyttes til å øke sysselsettingen, samt til å muliggjøre en viss standardforbedring for de store lønnstagergrupper.
11.Dra inn i granskauen og nyt den store freden", samt" Høna som mista matlysta".
12.Du skal hate og forakte bønder samt B.B.
13.Et bolighus på 2 etasjer samt redusert 3. etasje".
14.Forutsetningen er at den etat som skal motta slike meldinger, har inngående kunnskaper om de samlede redningsressursene, forutsetninger for å vurdere redningstaktiske / materielltekniske forhold samt tilstrekkelig akuttmedisinsk innsikt.
15.Good Old Days" åpner allerede idag, med alle strøkets næringsdrivende iført drakter og kostymer fra Oskar Braatens tid, og det blir servering av kaffe og kaker over hele løkken samt tilbud i forretningene, forteller formannen i Grünerløkka vel,Jorun Tanberg.
16.Hovedmålene for alle tiltak innen samferdselen i Oslo må være å bedre kollektivtrafikken samt å redusere bilbruken.
17.Hvem kan glemme dette ?" er et utvalg av disse, samt intervjuer med enkelte av de overlevende som idag er voksne.
18.I råd med få lag og divisjoner kan et lag dømmes til å rykke ned en divisjon, samt at laget ikke kan rykke opp neste sesong.
19.Kollstikka" fra Ammerudkollen borettslag og" Seterstikka" fra Nordseter borettslag, får begge hederlig omtale av juryen, som består av representanter for OBOS styre, representantskap og administrasjon, samt journalister fra Oslopressen.
20.Komiteen vil særlig peke på at det i dette arbeide må være en målsetting at utviklingslandene i det minste får samme importvilkår på det norske markedet som produkter fra industrilandene, samt at de fattigste land og hovedsamarbeidslandene oppnår reell preferanse og særbehandling ved eksport til Norge.
21.Med forskning er da ment utarbeidelse av generelle teoretiske løsninger samt det å utarbeide produksjonsprosesser for en eventuell framtidig produksjon.
22.Men en kan pålegge arbeidsgiver å sende skriftlig bekreftelse på bruttolønn i de angjeldende måneder, samt trukket skatt, slik at tilbakebetaling kan foretas av kemneren.
23.NR rekommanderer Nordisk Ministerråd innenfor de gjeldende lovers rammer i de enkelte nordiske land, å gjennomføre forsknings, utredningsog opplysningsarbeid vedrørende homofiles stllling i de nordiske land, samt å undersøke mulighetene for å oppheve lovgivning som diskriminerer homofile og for gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.
24.Pedro og kapteinen" spilles 5., 6. og 7. samt 11., 12. og 13. april.
25.Politikerprisen 1983" ble tildelt Statens veivesen, veikontoret i Vestfold v / vegsjef Johan Lepperød (t.v.)," Trafikantprisen 1983" til musikkbibliotekar Hanna de Vries Stavland fra Stavanger," BedriftsSOFUSprisen 1983" til Årdal og Sunndal Verk, her representert ved Sigmund Øvstetun og Haakon Sandevold samt Borgild Fiskå og redaktør Thor Bjarne Bore.
26.Skjeggen" Skjegstad (skøyte og orienteringsmann samt Aftenpostenmedarbeider i en årrekke) nevnes også.
27.Skrifter i utvalg" av Johan Vogt, samt" Kiellandbrev" IIII kan man også sikre seg under bokskredet.
28.Stridighetene har sin bakgrunn i politianmeldelsen av den tidligere leder Pål Hougen, samt AKP (ml) s økende kontroll over organisasjonen".
29.Utvalget skal ha som oppgave å komme med og uttale seg om forslag til nyanlegg, større ombygging, og vedlikeholdsrutiner for eksisterende småbåthavner og opplagsplasser samt forøvrig behandle saker av interesse for disse havner / opplagsplasser", står det i overenskomsten mellom kommunen og båtforeningene.
30.Vi har et forsvarssystem i skjærgården, en slags tyverialarm, som består av mineringer, fysiske hindre, blant annet i form av ubåtnett, samt forskjellige teknisk apparatur.
Your last searches