Norwegian-English translation of samtale

Translation of the word samtale from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

samtale in English

samtale
møtenoun talks, conversation
  konservasjonnoun conversation, talk, dialogue, discourse [formal], talking
Synonyms for samtale
Derived terms of samtale
Examples with translation
Takk for den gode samtale.
Hvis en samtale ikke går så bra, prøv en annen fremgangsmåte.
Wiki
En samtale er kommunikasjon med ord, hvor to eller flere personer snakker sammen. Samtaler er viktig for at mennesker skal forstå hverandre, og at vi skal få beskrive hva vi tenker og føler.

More examples
1.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
2.Kan mennesker med ulikt livssyn samtale og ha en felles moral ?
3.Samtale i en hotellresepsjon i Gøteborg.
4.(NPK) Direktefly med charterturister fra Hamburg til Sogndal er en ting vi har arbeidet spesielt mye med, sier hotelldirektør Jan Erik Lie i en samtale med Nynorsk Pressekontor efter at representanter fra Wolters Reisen har vært i Sogn og skrevet under på kontrakten om turopplegget.
5.Avtalen med Statoil kan gi oss produkter innenfor et segment av markedet som trolig blir verdt titalls millioner kroner for oss i årene som kommer, sier Klitzing i en samtale med Aftenposten.
6.Begge to, lar Edith Thallaug i en lynsnar samtale mellom opptakene i stuene i det vakre gamle huset som ligger midt i en deilig eplehave og med stille åser rundt om.
7.Besøket kan sees som et uttrykk for den økte vekt Norge ønsker å legge på kontakten med LatinAmerika, noe også utenrikskomiteens nylige reise til MellomAmerika var vidnesbyrd om, sier Eivinn Berg i en samtale med Aftenposten.
8.Brennende sikhturbaner ruller i gatene, biler og sikhforretninger er skutt i brann, vindusruter slått i stykker, fortalte ambassaderåd Inger Inadomi ved den norske ambassade i New Delhi i en samtale med Aftenposten onsdag kveld.
9.Daj ja, russkij, svarte han, og vi innledet en nølende samtale.
10.De er redusert til" eggprodusenter", sier Jørgen Andersen i De Danske Seminforeninger i en samtale med Aftenposten.
11.Den ene er at en aktiv, som overhørte mine og prøvetager Leif Roar Falkums samtale om listen så snart den var klar, har bragt dette videre.
12.Den franske katolske kirke idag imponerer ved den enorme virksomhet for å trekke sognebarna inn i sin krets, gjennom samtale og diskusjonsgrupper, kulturaftener og lignende.
13.Den hjelpen vi kan yde er som en dråpe i havet, men en dråpe lager ringvirkninger, og i stedet for onde sirkler får vi de gode ringer, sier Birgitte Jacobsen fra Kirkens Korshær i en samtale med Aftenposten.
14.Denne sesjonen vil bli av historisk betydning, har Kinas leder Deng Xiaoping fastslått i en samtale med utenlandske finanseksperter tidligere denne uke.
15.Det er gjerne utbyggingsbruk med stor gjeldsbyrde som får merke den harde virkning av melkekvotene, sier Valla i en samtale med Aftenposten efter Landbruksdepartementets vedtak igår.
16.Det er ingen hard strid innen NRKledelsen i forbindelse med etableringen av P2 i Trondheim, slik man kan få inntrykk av efter et referat av en samtale med meg i Bergens Arbeiderblad, uttalet programdirektøren i P2, Arne Bonde, til Aftenposten.
17.Det er nemlig disse mellomstore hodeskadene som hittil er blitt underbehandlet, men som det nå efterhvert er blitt klart at man i mange tilfeller kan arbeide med, opplyser psykolog Arnstein Finset og sjefsergoterapeut Aud Raastad, begge ved Sunnaas Sykehus, i en samtale med Aftenposten.
18.Det er verdifullt at dere skal besøke SydAfrika, var den beskjed Høyres studiedelegasjon i det sydlige Afrika fikk av den sydafrikanske frigjøringsbevegelsen ANC (Den afrikanske nasjonalkongress) under en langvarig samtale i Lusaka tirsdag.
19.Det har ikke vært en eneste seriøs, privat samtale mellom SovjetUnionen og USA siden 1974, hevdet Mondale i en valgkamptale før han ble nominert som demokratenes presidentkandidat.
20.Det som var spesielt interessant i Israel, var en samtale med den nye lederen av den israelske fagbevegelse Histadruth, Ysrael Kessar.
21.Dette er en hyggelig og positiv stimulans for den toksikologiske forskning ved Statens Institutt for Folkehelse, sier overlege Erik Dybing i en samtale med Aftenposten.
22.Dette kom like brått på oss som på dere, men noen krise er det ikke, erklærte VIFs fotballformann, Tor Jørgensen, i en samtale med Aftenposten umiddelbart efter at nyheten var sprukket.
23.Dette kommunikasjons og kirkevekstprinsipp understreker på den ene side medienes begrensning ; på den annen side hører det til medienes muligheter å etablere samtale med nye målgrupper forutsatt at man bevisst velger sin målgruppe, sier Jørgensen.
24.Disse vil trolig forsøke å ta seg over grensen til Irak fremfor å bli deportert til andre steder i Iran, sier Kilde i en samtale med Aftenposten.
25.EFTA kan bare ta opp rent økonomiske saker, understreker EFTAs generalsekretær Per Kleppe i en samtale med Aftenposten.
26.Efter at vi fikk Apple 2Edatamaskinen er det blitt mulig for ham å føre en samtale, forteller hun.
27.En jente ringte for tilsammen 12 200 kroner til Frankrike og Gambia, og i et enkelt tilfelle beløper en samtale seg til 1700 kroner.
28.Forslaget om å fjerne karakterene i grunnskolen samt ønsket om å utvanne forskjellene mellom de almenfaglige og yrkesfaglige studieretningene i den videregående skole, vil utvilsomt medføre en svekkelse av norsk skole, fremholder stortingsrepresentant Sveinung Lunde (h) i samtale med Aftenposten.
29.Gjennom norske midler gjøres det godt arbeide på flere områder, forteller Yousafi i en samtale med Aftenposten.
30.Helge Hognestad foreslår at professor Hygen bør ta del i eller lede den samtale som biskop Aarflot skal ha med ham efter endt permisjonstid.
Similar words

 
 

samtale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) samtalesamtalendesamtalet
Indikative
1. Present
jegsamtaler
dusamtaler
hansamtaler
visamtaler
deresamtaler
desamtaler
8. Perfect
jeghar samtalet
duhar samtalet
hanhar samtalet
vihar samtalet
derehar samtalet
dehar samtalet
2. Imperfect
jegsamtalet
dusamtalet
hansamtalet
visamtalet
deresamtalet
desamtalet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde samtalet
duhadde samtalet
hanhadde samtalet
vihadde samtalet
derehadde samtalet
dehadde samtalet
4a. Future
jegvil/skal samtale
duvil/skal samtale
hanvil/skal samtale
vivil/skal samtale
derevil/skal samtale
devil/skal samtale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha samtalet
duvil/skal ha samtalet
hanvil/skal ha samtalet
vivil/skal ha samtalet
derevil/skal ha samtalet
devil/skal ha samtalet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle samtale
duville/skulle samtale
hanville/skulle samtale
viville/skulle samtale
dereville/skulle samtale
deville/skulle samtale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha samtalet
duville/skulle ha samtalet
hanville/skulle ha samtalet
viville/skulle ha samtalet
dereville/skulle ha samtalet
deville/skulle ha samtalet
Imperative
Affirmative
dusamtal
viLa oss samtale
deresamtal
Negative
duikke samtal! (samtal ikke)
dereikke samtal! (samtal ikke)
Your last searches