Norwegian-English translation of samvirkelag

Translation of the word samvirkelag from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

samvirkelag in English

samvirkelag
allmenn? bazaar
Similar words

 
 

More examples
1.NKLs store regionlagre betjener de vel 1700 utsalgene som utgjør stammen i landets 640 samvirkelag.
2.Vi vet ennå ikke hvor mange samvirkelag som vil investere i datautstyr med det første.
3.100 mennesker i 26 hus ble evakuert, to bensinstasjoner og det lokale samvirkelag stengte idag efter at ca. 2500 liter bensin lekket ut fra Norolstasjonen på Berkåk i SørTrøndelag i helgen.
4.26 hus ble evakuert, et samvirkelag og to bensinstasjoner ble stengt i det eksplosjonsfarlige området.
5.Allerede på vei til politikammeret tilsto mannen at det var han som hadde ranet Østnes Samvirkelag i Løten, og begått et nytt ran i Bekklaget rett utenfor Hamar en halv time senere.
6.Av et brev som Troms Samvirkelag nylig har sendt Troms Kooperative Distriktslag, fremgår det bl.a. at laget har sluttet å anmelde tyverier / naskerier, og at man også har under overveielse å la være å anmelde innbrudd.
7.Av landets 600 samvirkelag har fortsatt over 500 en årsomsetning på under 10 mill. kroner, av dem 340 under 5 mill.
8.Bl.a. har Troms Kooperative Distriktslag skriftlig orientert meg om at anmeldelser fra Finnsnes Samvirkelag og Troms Samvirkelag for butikktyverier er blitt henlagt av politiet" efter bevisets stilling", til tross for at de anmeldte personene skriftlig hadde erkjent å ha begått de anmeldte butikktyverier / naskerier.
9.Blant avdelingsbestyrerne og de øvrige ansatte i Oslo Samvirkelag vurderes det nå å reise forslag om avsettelse av bedriftens hovedstyre, erfarer Aftenposten.
10.Branderud har vært økonomidirektør i Trondos (Trondheim og Omegn Samvirkelag), men driver nå et konsulentfirma i bedriftsrådgivning.
11.Brandrud hadde i fire år vært økonomidirektør i Trondos, Trondheim og Omegn Samvirkelag.
12.Brandrup har i fire år vært økonomidirektør ved Trondos (Trondheim og Omegn Samvirkelag), men driver nå et konsulentfirma i bedriftsrådgivning.
13.DET HAR VÆRT innbrudd i Øksendal Samvirkelag, der varer for ca. 10 000 kroner er stjålet.
14.Datteren på gården arbeider i Verran Samvirkelag og denne helg hadde hun tatt med seg omsetningen hjem for å oppbevare pengene til mandag.
15.De brøt seg inn i Røkland samvirkelag og stjal bl.a. øl.
16.Deler av sentrum i Berkåk i SørTrøndelag var avsperret og det lokale samvirkelag samt to besinstasjoner stengt i formiddag efter at 2500 liter bensin igår kveld rant ut fra en Norolstasjon.
17.Derfor blir det nå mulig for samvirkelag av ulik størrelse å anskaffe seg eget datautstyr for å bedre sin oversikt over forholdet til kunder, leverandører osv.
18.Det er fastslått at NKL kan kreve syklene sendt og fakturert over sine sentrallagre istedenfor direkte til det enkelte samvirkelag.
19.Det kan være grunn til å peke på at det ikke er noen holdepunkter for å hevde at samvirkelag generelt holder lavere priser enn den private handel.
20.Det vil få ni forretninger, samt Samvirkelag med skotøy, jernvare og sportsavdeling.
21.En mann i Hordaland fikk 520 000 kroner på 72 rekker, mens et tippelag på seks ansatte i Kvinesdal samvirkelag i VestAgder kan dele på 530 000 kroner.
22.Et stenkast fra villmark og Samvirkelag ligger hytta til Rise og Dagfinn Grønoset skjult under Trysilåsene.
23.Follo Samvirkelag har nylig åpnet en ny forretning i det nye bygget som Slaget har reist i samarbeid med Samfunnshuset på Kolbotn.
24.Fra Oslo Samvirkelag, Bogstadvn. 62 seksjon 8 til Halldis Winje og Ola Hauk Neby for 400 000 kroner, seksjon 9 til Ole P. Hagen for 220 000 kroner, seksjon 13 til Bente Dahle og Torbjørn Myhre for 170 000 kroner, seksjon 15 til Trygve E. Nordby for 170 000 kroner.
25.Fra Oslo Samvirkelag til Christina Leveen, Bogstadvn. 62 seksjon 6 for 350 000 kroner.
26.Fra Oslo Samvirkelag til Per Olav Grønnevik og Halvard Bråten, Bogstadvn. 62 seksjon 3 for 350 000 kroner.
27.Fremskrittspartiet i Trondheim går inn for at selvstendige næringsdrivende Levor Njargel skal stå øverst på listen, men han blir antagelig utfordret av Christopher Stensaker som til daglig er ekspeditør i et samvirkelag.
28.Hovedstyremedlemmer i Oslo Samvirkelag befinner seg i en vanskelig dobbeltrolle og vurderer å trekke seg.
29.Hovedstyret i Oslo Samvirkelag er intakt efter det ekstraordinære representantskapsmøtet igår kveld.
30.Hvis Oslo Samvirkelag hadde som mål å oppnå maksimal lønnsomhet, burde rundt halvparten av forretningene vært solgt, fremholder bedriftens nettopp fratrådte administrerende direktør Cato Brinck Martinsen overfor Aftenposten.
Your last searches