Norwegian-English translation of sanksjonere

Translation of the word sanksjonere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sanksjonere in English

sanksjonere
allmennverb authorise, sanction
Synonyms for sanksjonere
More examples
1.En anne ting er at en slik enighet ville de brave eidsvollsmenn neppe sanksjonere.
2.En rekke miljøvernorganisasjoner, blant dem Greenpeace, har hele tiden gått imot en slik avtale og har krevet at USA skal benytte seg av mulighetene for å sanksjonere overfor Japan.
3.Norske helsemyndigheter har imidlertid vært engstelige for å sanksjonere Methadonbehandling.
4.Som kjent har sosialminister Arne Heløe tidligere antydet at Staten vil sanksjonere økonomisk mot de fylker som ikke godtar spesialistavtalen.
5.Regjeringen søker heller avskjed, enn å sanksjonere opposisjonens forslag til ny tippenøkkel.
6.Dermed kan den sittende regjering velge fortsatt å nekte å sanksjonere tippeloven.
7.Efter hva Aftenposten erfarer vil statsminister Kåre Willoch i stedet gjøre det klart at Regjeringen vil nekte å sanksjonere en lov som Odelstinget og Lagtinget har behandlet, og hvor Regjeringen har fått flertallet imot seg.
8.Spørsmålet er om FIS hoppkomite hadde anledning til å sanksjonere ut fra saksbehandlingen.
Similar words

 
 

sanksjonere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sanksjoneresanksjonerendesanksjonert
Indikative
1. Present
jegsanksjonerer
dusanksjonerer
hansanksjonerer
visanksjonerer
deresanksjonerer
desanksjonerer
8. Perfect
jeghar sanksjonert
duhar sanksjonert
hanhar sanksjonert
vihar sanksjonert
derehar sanksjonert
dehar sanksjonert
2. Imperfect
jegsanksjonerte
dusanksjonerte
hansanksjonerte
visanksjonerte
deresanksjonerte
desanksjonerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sanksjonert
duhadde sanksjonert
hanhadde sanksjonert
vihadde sanksjonert
derehadde sanksjonert
dehadde sanksjonert
4a. Future
jegvil/skal sanksjonere
duvil/skal sanksjonere
hanvil/skal sanksjonere
vivil/skal sanksjonere
derevil/skal sanksjonere
devil/skal sanksjonere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sanksjonert
duvil/skal ha sanksjonert
hanvil/skal ha sanksjonert
vivil/skal ha sanksjonert
derevil/skal ha sanksjonert
devil/skal ha sanksjonert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sanksjonere
duville/skulle sanksjonere
hanville/skulle sanksjonere
viville/skulle sanksjonere
dereville/skulle sanksjonere
deville/skulle sanksjonere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sanksjonert
duville/skulle ha sanksjonert
hanville/skulle ha sanksjonert
viville/skulle ha sanksjonert
dereville/skulle ha sanksjonert
deville/skulle ha sanksjonert
Imperative
Affirmative
dusanksjoner
viLa oss sanksjonere
deresanksjoner
Negative
duikke sanksjoner! (sanksjoner ikke)
dereikke sanksjoner! (sanksjoner ikke)
Your last searches