Norwegian-English translation of sansebedrag

Translation of the word sansebedrag from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sansebedrag in English

sansebedrag
allmenn? sense of betrayal
Synonyms for sansebedrag
Similar words

 
 

Wiki
Sansebedrag kan dreie seg om enten hallusinasjoner eller ved at sansene oppfatter signaler de ikke kan tolke - og tyr til tidligere kjente mønstre som gir feil resultat i forhold til det som virkelig finnes. Fantomsmerter er en egen variant: Personer som har mistet et lem kan oppleve smerter i de ytterste leddene som mangler. Trebeinet som verker når det ventes storm, er en kjent litterær klisje fra ungdomslitteratur fra tidligere tider.

More examples
1.De kampglade debattanter, hvortil han sannsynligvis også regner meg, må ha rett til å gi uttrykk for sin virkelighetsoppfatning uten at den blir karakterisert som sansebedrag.
2.Er naturen et sansebedrag, og menneskets jegopplevelse et selvbedrag ?
3.JEG sa at psykotiske symptomer som f.eks. vrangforestillinger og sansebedrag kan virke uforståelig eller skremmende på oss.
Your last searches