Norwegian-English translation of satse på

Translation of the word satse på from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

satse på in English

satse på
hasardspillverb bet on, wager on [formal]
Synonyms for satse på
Similar words

 
 

More examples
1.Bygger man ut landbruket ved å satse på flere bruksenheter, vil behovet for meierier ikke avta, men øke".
2.Det er enkelt for opposisjonen å satse på storstilte utbyggingsoppgaver som ikke er realistisk fundert.
3.Det er ingen grunn til å anta at Arbeiderpartiet vil velge den svenske modellen og satse på lønnstagerfond i 1985" (min uthevelse).
4.Det er viktig å satse på tiltak som kan bedre de sosiale forhold i bydelen.
5.Færre elever pr. lærer" har vi forlengst lansert som et av de viktigste tiltak å satse på for å kunne gi elevene et bedre tilbud i samsvar med evner og forutsetninger.
6.Inntil nå har nordmenn som har vært interessert i å holde seg orientert om den generelle medieutviklingen, måttet satse på ulike typer bransjeorganer og såkalte newsletters".
7.Nå er alle på jakt efter det neste Norsk Data," er en kjent forklaring i aksjemarkedet på at så mange er interessert i å satse på ferske og i mange tilfelle ukjente selskaper.
8.Vi må nå selvfølgelig satse på teknologi men vi må jo heller ikke glemme de naturvitenskapelige basisfag" i Norge ?
9.70årene var kjøkkenets tiår, mens 80årene er badenes tiår, sier den optimistiske direktør, som også har tenkt å satse på utlandet.
10.Akkurat nå" sliter" jeg i niende klasse på Tveita Skole, men vil fortsette å satse på idretten.
11.All erfaring viser nødvendigheten av å satse på blinde som bor på landsbygden.
12.Alle er enig i at internasjonalisering er noe vi skal satse på i norsk industri, men prosessen går langsomt, og for å få fortgang i den må vi sette søkelyset på finansieringen.
13.Bevilgninger til anlegget over det ordinære veibudsjettet ligger så langt ute i fremtiden at vi synes det må være bedre å satse på en fortsatt avgiftinnkrevning, sier veisjefen.
14.Bærum står i gjeld til Basketballforbundet, og på bakgrunn av at vi nå først og fremst må satse på å komme på fote økonomisk, ble det vedtatt å redusere midlene til herrelaget.
15.Da må dere satse på nye fag - i videregående skole ?
16.De aviser som fant å ville satse på radio og TV, hev seg med allerede i forrige konsesjonsrunde.
17.Det arbeiderpartiopposisjonen har sagt den vil gjøre, er å forsøke å satse på eksportnæringene og å spare inn på felter hvor det ikke går ut over israelsk sysselsetting, sier Meir Merhav.
18.Det blir gjerne med festtalene når det gjelder løvskogens verdier og viljen til å satse på dem, sier Langhammer.
19.Det blir ikke aktuelt å satse på noen aktivitet i disse landene før vi har et prosjekt bygget på et økonomisk fundament, sier han.
20.Det er av stor betydning for selskapets videre planer og utvikling å finne ut om disse aksjonærer nå er villige til å satse på selskapet med ny kapital.
21.Det er bedre å satse på overføring av oppgaver og delegering av myndighet, enn å satse på utflytting av statsinstitusjoner som idag er i Oslo.
22.Det er et meget stort potensial i industriarbeidsplasser i Norge ved å satse på mer foredling, sa Svensson.
23.Det er et paradoks at den statlige TVkanalen NRK er så markedsorientert at vi i idretten selv må satse på et halvkommersielt TV2selskap for å kunne gi et noenlunde dekkende speilbilde av idretten.
24.Det er ikke aktuell politikk å satse på en bred utflytting av statsinstitusjoner fra Osloområdet, fastslo Marit Rotnes (a) da hun som saksordfører innledet til en mindre debatt om lokalisering av statlige arbeidsplasser i Stortinget igår kveld.
25.Det er ikke gjort på en dag å bygge et universitet, det tar årtier, ikke minst når vi vil satse på en ny pedagogikk, sier Berit Ås.
26.Det er klart at vårlandskampen blir årets første store oppgave, sier Jorunn Teigen, men også World Cup er verd å satse på.
27.Det er mer lønnsomt å satse på jernbane en på buss i nærtrafikken, forteller de nye utredninger.
28.Det er rimelig at vi fortsetter å satse på landslaget nå, men først må vi sette oss ned og konsolidere litt.
29.Det er viktig at Høyre klargjør sitt prinsipielle syn på skatten, og så får vi satse på at velgerne støtter opp.
30.Det er viktig å satse på utdannelse i en tid da vi ønsker å styrke Norges konkurranseevne, poengterer Bondevik.
Your last searches