Norwegian-English translation of seder

Translation of the word seder from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

seder in English

seder
botanikk - trenoun cedar
Derived terms of seder
Anagrams of seder
Similar words

 
 

Wiki
Seder kan være - Sederslekten - Flertall av sed, et annet ord for skikk, se sedvane.

More examples
1.Derfor er drakter, smykker, sanger, danser, seder og skikker - og ikke minst sproget - bevart slik det opprinnelig var i endel kretser.
2.Forfallet i seder, bejaingen av larm og skrål.
3.Gir ikke den almindelige forkvakling av seder og adferd skjellig grunn til fortvilelse ?
4.Jeg holder meg til landets seder og skikker.
5.Kan vi ikke lære av andre kulturers uttrykksformer, andre seder og skikker ?
6.Man måtte gjøre som med så mange andre skikker og seder fra tidenes morgen, sier Grandien.
7.Men har ikke de som hevder at moralreglene bare er av relativ holdbarhet, et godt utgangspunkt for sin påstand i det faktum at seder og skikker kan variere sterkt fra samfunn til samfunn ?
8.Men kommer du sydover, kommer du sammen med mennesker med en annen hudfarve og en annen religion og et annet politisk system og andre seder og skikker, ja, da har vi plutselig med helt andre mennesketyper å gjøre.
9.Og for sin tilfredshet med føydale seder og skikker.
10.Og han påbød alle å overholde forfedrenes seder og skikker, mos maiorium.
11.Den gamle oppdragelse innpodet lærdom og gode seder, likesom gartneren setter en gren i en vill stamme ; den moderne oppdragelse lar derimot hver enkelt spire vokse opp og foredles ved vekstbetingelsene, og således blir det endelige resultat bedre.
12.Folk må kunne ta vare på sine seder og skikker så lenge det ikke fører til rasisme.
Your last searches