Norwegian-English translation of seksjon

Translation of the word seksjon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

seksjon in English

seksjon
allmenn? Section
Synonyms for seksjon
Derived terms of seksjon
Similar words

 
 

Wiki
Et seksjonsnummer er en del av en enhet i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen. Forkortelsen er snr. Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter.

More examples
1.Det er fantastisk å registrere at Staten som arbeidsgiver ser bort fra sitt eget arbeidsgiveransvar og forsøker å benytte statsoppgjøret til å få gjennomført det som nærmest må kalles et lønnsdiktat, sa formannen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Seksjon Stat, Erling Petter Roalsvig, da han igår åpnet organisasjonens representantskapsmøte i Oslo.
2.Men vi regner med at størsteparten av slike saker ennå ikke er ferdigbehandlet i respektive kommuner, sier fungerende underdirektør Fredrik Staff i Sosialdepartementets helseavdeling, juridisk seksjon, til Afenposten.
3.Seksjon Stat (YSS).
4.Vi er skuffet over lønnsnevnd på et så tidlig tidspunkt, og at Regjeringen bruker lovverket på en konflikt den selv har skapt, sier formannen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Seksjon Stat (YSS) Erling Petter Roalsvig til Aftenposten.
5.Vi har ennå ikke full oversikt over hvor mange skoler som ikke avholdt planlagte eksamener, sier Jon Chr. Løken i seksjon for videregående skoler i KUD.
6.3. og 4. seksjon av morgenavisen over knærne, de luner godt, og så tuller vi sammen førsteryggen og legger den mellom vårt ennå ikke helt våkne hode og kupeveggen, det hjelper fint mot trekken.
7.Alle tre har tittelen vicechairman, og de har ansvaret for hver sin seksjon i Citicorp.
8.Anderledes kan man ikke tolke det at sjefen for FIS nordiske seksjon i Bern, svensken BengtErik Bengtsson, nærmest fikk sjokk på pressekonferansen efter dagens renn da de tre medaljevinnerne ga klart uttrykk for at de er imot forbudslinjen generelt og absolutt ikke vil høre snakk om forandringer foran SeefeldVM.
9.Arne Vasbø i trafikkteknisk seksjon på veikontoret i Stavanger forteller til Stavanger Aftenblad at høyeste hastighet som er målt er 166 km / t en kveld klokken 18.50.
10.At angjeldende seksjon ved Folkemuseet ikke kommer av flekken i sin målrettede forskning omkring dette livsviktige tema, er beklagelig.
11.At utvitenheten også om den skandinaviske litteratur var stor, fikk Regis Boyer merke da han i 1970 startet sine forelesninger om Nordens litteratur ved skandinavisk seksjon.
12.BFO er tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, seksjon Stat.
13.Bjørnstad, Gyldenløvesgt. 37, seksjon 4 for 340 000 kroner.
14.Borte i zoologisk seksjon kan man...
15.Byråsjef Kari Holst i Sosialdepartementets juridiske seksjon sier til Aftenposten at man ikke har noen oversikt over hvordan departementets forskrifter blir fulgt på landsbasis.
16.De tre hovedorganisasjonene - Statstjenestemannskartellet, Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund seksjon stat (YSS) - har ulike krav til fordeling av justeringspotten.
17.De tre organiserer flertallet av det operative, administrative og tekniske befalet i Hæren og kystartilleriet gjennom Befalets Fellesorganisasjon - som igjen er knyttet til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, seksjon stat.
18.Debutant i streikesammenheng er også det langt ferskere Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund seksjon stat, til daglig kalt YSS, som ble dannet i 1977 av forbund som ikke ønsket tilknytning til et spesielt politisk parti, slik LO er knyttet til Arbeiderpartiet.
19.Den nye lov om eierseksjoner av 4. mars 1983 bestemmer i forbindelse med retten til kjøp av seksjon i bestående bygning, at" Ingen kan erverve mer enn 2 seksjoner i Sameiet".
20.Den skarpsindige leser vil selvsagt bemerke at det er en besynderlig ide å feire et 65års skolejubileum 66 år efter at den norske seksjon ved Lycee Corneille ble opprettet i 1918.
21.Den såkalte Seksjon Stat i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund tar i en uttalelse fra sitt landsstyremøte igår sterk avstand fra det arbeide Regjeringen gjør for å overføre offentlige oppgaver til private, melder NTB.
22.Den utmerkelsen gikk til en seksjon ved navn" Dødningehodet" - en samling åpne celler rundt en liten, lukket gårdsplass.
23.Denne smigrende uttalelse kommer fra Regis Boyer, professor og leder av skandinavisk seksjon ved La Sorbonne og oversetter av skandinavisk litteratur.
24.Dessuten foreslår utvalget ny organisasjonsstruktur for den fremtidige hjelpemiddelsentralen med en fagseksjon (ny), en merkantil seksjon, en teknisk seksjon (en ny stilling) og en ny stilling som administrativ leder for hele sentralen.
25.Det er derfor våre arbeidsplasser det står om, sier formannen i Bygningsarbeidernes seksjon, Oddvar Brå then, til Arbeiderbladet.
26.Det er ikke den ekte influensaen, men en mildere type virus, opplyser Kari Wold Haug, assisterende overlege ved Epidemisk seksjon på Oslo Helseråd.
27.Det er mange uløste oppgaver i den offentlige sektor, og det bør derfor være naturlig å øke tallet på arbeidsplasser i Staten, mener Seksjon Stat i YS.
28.Det er overlege Inger Helene Vandvik ved Barne og Ungdomspsykiatrisk seksjon på Rikshospitalet som sier dette i tilknytning til en bok om sorg som nylig er kommet ut på Universitetsforlaget.
29.Det vil heller ikke ramme jordbrukere som helt eller delvis har sitt næringsgrunnlag i jordbruket, sier lederen for næringspolitisk seksjon i Norges Bondelag, Christoffer Kjørven til Aftenposten.
30.Direktør Lars Chr. Berge blir forhandlingssjef og leder av Seksjon for medlemsservice, mens direktør Olav Magnussen blir N.A.F.s sjeføkonom og leder av Seksjon for økonomi, sosialpolitikk og arbeidsmarked.
Your last searches