Norwegian-English translation of selv

Translation of the word selv from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selv in English

selv
allmennother self-
  refleksiv pron. - sg. - betonetother yourself
  refleksiv pron. - sg. - betonet - høfligother yourself
  refleksiv pron. - betonet - femininother itself
  refleksiv pron. - betonet - maskulinother itself
  refleksiv pron. - betonetother myself, himself, herself, oneself
Synonyms for selv
Derived terms of selv
altfor selvsikker, påføre seg selv, av seg selv, selv om, begå selvmord, mangel på selvsikkerhet, det er selvklart, deg selv, selveiendom, selvgod, selvgod kvinne, selvgod mann, selvtilfredshet, en selv, en selve, finne ut selv, ødelegge seg selv, framstille seg selv som, full av selvsikkerhet, i selve verket, inngi selvtillit, komme til seg selv, kry av seg selv, mann som selv har arbeidet seg opp, med selvrespekt, meg selv, uselvisk, uselvisk kvinne, uselvisk mann, oss selv, overleve seg selv, plassere seg selv, si seg selv, seg selv, seg selve, selve, selvaktelse, selvantennelse, selvbeherskelse, selvfornøyd
selvfornøydhet, selvbestemmelsesrett, selvbetjening, selvopprettholdelse, selvlært, selvbiografi, selvbiografisk, selvangivelse, selvdisiplin, selvforguding, selvfornektelse, selvforsakende, selvforsørget, selvforsørgning, selvødeleggende, selvødelegging, selvforsvar, selvtro, selvpåført, selvgående, selvgod kar, selvklebende, selvklebende etikett, selvhevdende, selvhjelp, selvisk, selviskhet, selvkjennskap, selvfølelse, selvsagt, selvsagthet, selvkontroll, selvkritikk, selvlåsende, selvmedlidende, selvbevisst, selvmord, selvmords-, selvmotsigende, selvpåtatt, selvportrett, selvprøving, selvrådighet, selvransakelse, selvregulerende, selvsikker, selvsikkerhet, selvsikkert, selvstendig, selvstarter, selvstyre, selvsuggesjon, selvtilregnelig, selvvask, selvopptrekkende, selvopptatt, selvopptatt kvinne, selvopptatt mann, selvutslettende, sykelig selvopptatt, smile for seg selv, småflire for seg selv, som man har dyrket selv, struttende av selvsikkerhet, ta rede på selv, tale med seg selv, tale for seg selv, tilfreds med seg selv, være selvklart, være utenfor seg selv, vekselvirking, komme til seg selv igjen, mangel på selvtillit, selvforsørgende, selvfølge, selvfølgelig, selvheftende, selvklok, selvlysende, selvmordersk, selvmål, selvopptatt person, selvopptatthet, selvros, selvrosende, selvtilfreds, selvtillit, ta vare på seg selv, vekselvirkning, vekselvis, uselviskhet, selvforglemmende, selvoppofrende, bebreide seg selv, gå i seg selv, selvtekt, selvmotsigelse, uselvstendig, selvhjulpen, selvstyrt, selvråderett, selvstendighet, selvbestaltet, selvrådig, selvbestemt, selvvalgt, selvforherligende, selvdigger
Examples with translation
Slutt å spørre meg om en drink! Gå og hent en selv.
Du er gammel nok til å ta vare på deg selv.
Det vil gå over av seg selv i løpet av to uker.
Det finnes en type idealisme som sier at hvis du bare gjør ditt beste kan du klare alt, selv uten intelligens og fysisk styrke.
De visste det ikke engang selv.
Da jeg våknet, var det ingen hjemme, og jeg var overlatt til meg selv hele dagen.
Kan du tvinge deg selv til å sove?
Han tenker kun på seg selv.
Hun er høfligheten selv.
Jeg kan bare snakke for meg selv.
Vi dekorerte rommet selv.
Jeg har holdt vekten lav selv om mange av mine venner har gått opp i vekt når de har blitt eldre.
Det kan være smertefulle, men det er også en mulighet til å forstå oss selv og vår plass i livet på en bedre eller mer nyansert måte.
Hold nesen din for deg selv.
Jeg laget det selv.
Historien har en tendens til å gjenta seg selv.
Så dum jeg er... Jeg prøver å forklare ting til deg som jeg ikke selv forstår.
Jeg kjøpte denne boken til meg selv.
Jeg gjorde dette selv.
Når du forventer å få noe for intet, lurer du kun deg selv.
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon venteliste" skal være en begynnelse, selv startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
2.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" vil nå selv finansiere slike målinger som skal opptas fra oktober i høst til mars neste år.
3.Aldrende primadonna" kalte Hambro seg selv allerede i 1945.
4.Alt hva jeg har diktet har jeg gjennomlevet, omenn ikke opplevet," sa jo Ibsen selv.
5.Anskaffelse av røkvarsler må i seg selv ikke bli noen sovepute.
6.AntiJanteloven" vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
7.Av seg selv gir jorden grøde".
8.BRUDD" betrakter seg selv som en del av byfornyelsen på Grünerløkken.
9.Barndom" er skrevet som en indre dialog med henne selv.
10.Befri oss fra det daglige liv," er den konklusjon hun selv formulerer på problemet.
11.Beskrivelsen kommer fra en sentral embedsmann i Bonn overfor Aftenposten, og gjelder en østtysk politikk som vekker større og større oppmerksomhet blant vesttyskere, selv om den bare er vel fire uker gammel.
12.Bevisstheten er en gift, et middel til selvforgiftning for den som anvender den på seg selv.
13.Bistandsadministrasjon må sees som en nødvendig del av bistanden selv", fremholder Regjeringen.
14.Boken fascinerte ham, eller rettere sagt den ga ham ingenting nytt, og det var nettopp det fengslende ved den. boken fortalte det som han selv ville ha sagt hvis han hadde klart å bringe orden i sine spredte tanker.
15.Botta" scoret selv fem av målene, og hans sentrale rolle i kampen understrekes ytterligere av at den såkalte" Botta"rekken stod for ialt syv av Norges åtte mål.
16.Bra," mumlet jeg til meg selv.
17.Brennende blomster" skal bevege seg mellom normalitet og galskap, her blir drømmer konkrete, sier Saabye Christensen som understreker at filmen ikke handler om 1960tallet, selv om den utspiller seg i 1964.
18.Bygningenes tekniske tilstand, som to av Riksantikvarens medarbeidere undersøkte den 10. oktober d.å., er overraskende god, selv om bygningene er preget av forsømt vedlikehold i senere år.
19.Champagneluft" påstår homburgbaderne selv at de har ; men det må man helst ut av byen for å merke.
20.Dagen før Tor Arne skulle skyte dro han opp på skytebanen og skjøt fullt mesterskap, selv om jeg sa til ham at ti skudd var det meste han burde skyte.
21.Datatilsynet finner grunnlag for å kritisere at det beslaglagte materialet er overlatt andre, slik at det har kunnet foregå kopiering, selv om kopiene i dette tilfellet senere er makulert.
22.De berørte parter, forsikringstageren og arbeidstagerne, må selv, på fritt grunnlag, ta stilling til dette spørsmål".
23.De skjulte kraftreserver i deg selv" har gjort at" du vil leve likevel".
24.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
25.Dei urolege av hjarte" er ikke noe sørgedrama, selv om det støkker i oss når klokkene klemter ut fra Olavsberget.
26.Den ensomme ulv" vil helst gjøre alt selv og har det for travelt.
27.Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
28.Den internasjonale økonomisk blokade har lært oss å stole på oss selv og ikke vente på hjelp fra utlandet".
29.Den magiske teknologi og den førkristne irrasjonalitet er på en fremmarsj som bare kan stanses ved at kristendom og erfaringsvitenskap opphever sin separasjon og dermed blir i stand til selv å gå inn i det område som former fremtiden, og som nå beherskes av sjamaner og computere.
30.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
Your last searches