Norwegian-English translation of sement

Translation of the word sement from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sement in English

sement
konstruksjonnoun cement
Derived terms of sement
Anagrams of sement
Similar words

 
 

Wiki
Sement er generelt sett et materiale med adhesive egenskaper. I moderne bruk refererer sement til finmalte materialer som sammen med vann danner et bindemiddel med sterke adhesive egenskaper. Disse materialene kalles hydrauliske sementer og er som regel et produkt av gips, kalk, pozzolaner og Portlandsement.

More examples
1.(NTBs korrespondent Ole Walberg) Skip og lastebiler fra NordKorea fraktet i helgen tonnevis av mat, medisier, tekstiler og sement til SydKorea i en hjelpeaksjon som kan åpne veien for en dialog mellom de to koreanske stater.
2.Hvorfor kan man ikke kjøpe sement i 25 kilos sekker ? spurte Kirsti Vandraas.
3.Norcem Cement, som ifjor vår leverte en dumpinganklage på østtysk sement til antidumpingutvalget, som sorterer under Finansdepartementet, har nå anmodet om forsering i behandlingen av denne klage, sier adm. direktør Ragnar Skaudal til Aftenposten.
4.Vi har ikke murt igjen alle veier med sement, men det vi har sagt er at vi ikke tror at noe eller noen kan ta seg ut uten at vi merker det.
5.2000 stablebenker i Oslo trekkes inn for rengjøring og maling, mens tunge, solide benketyper med sement blir stående, og får være i fred.
6.Andre interessante oppdrag er produksjon av kullfyringsanlegg og blandeanlegg for tilsetningsmidler til sement.
7.Av de i alt 10 000 tonn sement som er kommet fra Polen, er det 3000 tonn som har fått transportskader på veien til Norge.
8.Bortsett fra vindusrammer, sement og grovere trevirke skaffer de alt byggemateriale selv : sand og litt vann fra et elveleie, stein fra fjellskråningen.
9.Bulkskipet" Havjo" losser alumina i Bahrain, og bulkskipet" Tachibana" losser sement i Damman i SaudiArabia.
10.Den 34 000 tonn store båten holder svært mye til på kysten av VestAfrika, der den går med sement, bauxitt og fosfat, og på de kanter er det dårlig med velferdsanlegg.
11.Den laveste pris fant man i Fredrikstad, der prisen for en viss type sement var 39 kroner, mens tilsvarende sement kostet 60 kroner i Bergen.
12.Derfor ble det i mai iår iverksatt antidumpingtoll for østtysk sement på 170 kroner pr. tonn.
13.Det er Norcem som har tatt opp denne sak, fordi bedriften mener det vil være vanskelig å opprettholde sementproduksjonen i Kjøpsvik om østtysk sement får for stor markedsandel i Norge, takket være prisdumping.
14.Det som derimot er tilfelle, er at det for kommende år skal kjøres ut mer sement fra Slemmestad enn på lenge.
15.Det store glassmaleriet i Ishavskatedralen utførte han i den såkalte Dallesteknikken, der tykt glass hugges til og bindes sammen med sement.
16.Dette har sammenheng med informasjoner vi har innhentet som går ut på at østtysk sement vil bli dumpet på det norske marked.
17.Dette kan bare gjøres når man forer dem med sement, men de sentrale myndigheter er ikke særlig interessert i dette området med sin stolte og kranglevorne befolkning.
18.Efter utvalgets beregninger lå prisen på 218 kroner pr. tonn under normalprisen for sement.
19.Eller formes av en" sement" av sne og vann - større byggverk trenger da et reisverk.
20.En byggmester i Søgne i VestAgder er anmeldt til politiet av Søgne kommune, efter at han flere ganger har tettet igjen et kloakkutslipp med henholdsvis et lekespann, isolasjonsmateriale og flytende sement.
21.En usikkerhetsfaktor er importen av sement til Norge fra ØstTyskland.
22.For møllene og tilhørende stab som besørger maling av klinkerne til sement, blir det derfor travelt.
23.For tiden gjennomfører Norge ett eneste slikt tiltak, nemlig en antidumpingtoll på sement produsert i ØstTyskland.
24.Hvis ikke myndighetene innfører antidumpingtoll, vil østtysk sement, som et svensk firma står bak, kunne komme til Norge i store mengder.
25.I den forbindelse stilles det fra kampanjens side spørsmål om hvorfor for eksempel sement leveres i 50 kilos sekker og ikke i 25 kilos.
26.I løpet av de siste 1520 år er det kommet stadig nye hofteproteser på markedet, både slike som blir sementert fast og slike som festes i lårben og hofteskål uten sement.
27.I statsråd om vel en uke vil det nemlig bli bestemt at østtysk sement skal belegges med en ekstra toll, med den begrunnelse at østtyskerne via svensker driver et ulovlig dumpingsalg i Norge, melder Drammens Tidende.
28.Importen av polsk sement ble kjent på et tidspunkt da man sto midt i debatten om fremtidig norsk sementproduksjon.
29.Jernene kan godt stikke 2025 cm. over bakken og festes med ekspanderende sement.
30.Likedan var betongbilkjøreren som fylte en folkevogn med sement, bergenser.
Your last searches