Norwegian-English translation of senter

Translation of the word senter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

senter in English

senter
målnoun middle, center
Synonyms for senter
Derived terms of senter
Anagrams of senter
Examples with translation
Tror tror han er universets senter.
Similar words

 
 

Wiki
Senter kan henvise til flere artikler. Se også sentrum.

More examples
1.Forfriskende drikke" blir å finne i Stovner senter.
2.I Stavanger har misjonen sammen med Stavanger Havnemisjon bygget opp et moderne senter, Havly Kristelig Sjøfartsheim, som omfatter både overnatting og kristen virksomhet.
3.Pål" på 14 er bare en av de som har hatt Statens senter som sitt hjem i lengre tid.
4.Telematikk 84 Teledatäutstillingen blir en stormønstring av tjenester og produkter fra 46 utstillere, som spenner fra arrangørene Televerket og Norsk senter for informatikk til norske og utenlandske selskaper.
5.Behovet for et slikt senter har vært stort i flere år.
6.Dersom det blir vedtatt at TV 2 skal plasseres i et nasjonalt senter, bør Lillehammer kommune arbeide for å få dette senteret til byen, mener utvalget som har tatt for seg data og medieutviklingen i Lillehammerområdet.
7.Det er mange vrangforestillinger og holdningfeil ute og går, sier overlege Yngve Løyning ved Statens senter for epilepsi i Sandvika.
8.Det utvikles stadig bedre metoder i behandlingen av epilepsi, sier overlege Yngve Løyning ved Statens senter for epilepsi i Sandvika.
9.Et brukket ben er bedre enn et knust hjerte, sier man på Statens senter for epilepsi.
10.Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og kommunikasjon.
11.Fem prosent av befolkningen har hatt epileptiske krampeanfall, men det betyr ikke nødvendigvis at så mange har epilepsi, sier overlege Yngve Løyning ved Statens senter for epilepsi.
12.For et engangsbeløp i innmeldingsavgift og et årlig medlemsgebyr vil legene tilby et topp moderne senter med spesialister av ulike kategorier som holder åpent 24 timer i døgnet året rundt, sier lege Jens Moe til Aftenposten.
13.Formannskapet bevilget mot 2 stemmer (F) kr. 115 000 til Økern Samfunnshus A / L som driftsstøtte for 1984 vedrørende møtelokalene i Økern senter.
14.Formannskapet godkjente mot to stemmer (Fr.p.) det fremlagte romprogram for bibliotek og samfunnshus i Holmlia senter.
15.Heia Sonja - heia Harald her er vi, jublet store barn fra Bøkevangens senter for psykisk utviklingshemmede.
16.Hvordan kan en privat organisasjon makte å bygge et senter som dette ?
17.I Oslo har vi Statens senter for barne og ungdomspsykiatri og en akuttinstitusjon i Biermannsgate til å ta seg av kriminell ungdom i denne aldersgruppen.
18.I tilknytning til et slikt senter vil det også være naturlig å få igang en etablererskole, slik at det også på den måten kan gis hjelp.
19.Jeg synes vi har fått et meget fint senter, og er glad for at toppledelsen i selskapet har ønsket å investere så meget i vår arbeidsplass.
20.Jeg ønsker å presisere at vårt senter ikke først og fremst er en legevakt, men et meget velutstyrt senter med spesialister som er åpent for våre medlemmer døgnet rundt, sier Jens Moe.
21.Karnevalshuset skal først og fremst fungere som et senter for alle som vil være med på å lage et vellykket Oslokarneval den første helgen i juni måned.
22.Lokalene finnes allerede, på Frysja senter.
23.Pr. idag har vi laget utkast til drift av et senter med en bred målsetning.
24.Skal disse nå bli møtt med et absolutt nei til behandling, spør Laila Aamodt, som er sosionom ved Statens Senter for barne og ungdomspsykiatri.
25.Tromsø er for NordNorge hva Oslo er på Østlandet - et senter for narkotikaomsetning.
26.Vi har bygget opp et fantasktisk senter med 500 bøker, og det er blitt veldig populært blant alle dem som er av norsk avstamning.
27.Vi har hatt visse problemer med å vinne forståelse for ideen om et senter som dette, men de flest er løst.
28.Vi tror det er behov for et senter av denne typen med et helt klart ansvarsforhold, sier Jens Moe.
29.Vi tror og håper at vårt senter kan bli kimen til noe nytt.
30.13,7 prosent av tilskuddsgrunnlaget på Universitetets psykiatriske klinikk, 8,7 prosent på Gaustad sykehus og 13,6 prosent på Statens senter.
Your last searches