Norwegian-English translation of sentrum

Translation of the word sentrum from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sentrum in English

sentrum
bynoun downtown
  vektnoun focus
  foretaknoun seat, head office, headquarters
  kjernenoun center, core, nucleus, heart
Synonyms for sentrum
Derived terms of sentrum
Examples with translation
I Ming-dynastiet (tidlig 15. århundre) var den Forbudte Byen i sentrum av Beijing.
Jeg drar ofte til sentrum på søndager.
Similar words

 
 

Wiki
Sentrum har mange betydninger. Se også senter. - Et punkt som har like stor avstand til punktene omkring: Geometri - En betegnelse for en sentral bebyggelse. I Oslo sentrum, Bergen sentrum osv.

More examples
1.Bredden" er dermed skåret over et sted i sentrum, varierende i de forskjellige lands delegasjoner.
2.Byplansjefen og kommunikasjonsrådmannen har foreslått at det ikke skal gjøres forandringer i trafikkmønsteret i Bygdøy alle, men at Drammensveien skal bli enveiskjørt for biltrafikk mot Sentrum...
3.De uavlatelige gravearbeider i Oslo sentrum setter godtfolks tålmodighet på urimelig store prøver.
4.Det er all grunn til å frykte at lengre åpningstider favoriserer de store varehusene som ofte ligger omgitt av digre parkeringsplasser utenfor sentrum.
5.Det griper inn i selve sentrum av de religiøse forestillinger i mange samfunn og virker mere truende enn f.eks. kristen forkynnelse.
6.Grunnlinjen vil tilfredsstille trafikantene, bedre miljø i Sentrum og fjerne trafikkbarrieren mellom byen og fjorden", skriver informasjonssjefen.
7.Grunnlinjen vil tilfredsstille trafikantene, bedre miljøet i sentrum og fjerne trafikkbarrieren mellom byen og fjorden".
8.Inntrykket er i alle fall at det er sentrum / høyrefløyen i partiet som igjen har tatt tømmene i sikkerhetspolitikken.
9.Kirkeristen" har i lange tider vært sentrum for omsetning av matvarer.
10.LEscargot" på Kungsholmen," Gourmet" og" Coq Blanche" i sentrum og båtrestauranten" Eriks" på Strandvägskaien.
11.Menneskets plass i statens system" er tema for første del av høstens forelesningsserie" Teologien i sentrum".
12.Må vi ha et ufremkommelig sentrum i all fremtid ?
13.Når Vannlinjens Venner fremstiller det slik at en omlegging av hovedveisystemet ikke vil koste det offentlige penger eller føre til graving i sentrum, er det bevisst å føre folk bak lyset.
14.Orders from the boss", sier OLfunksjonærene og rister oppgitt på hodet når nyhetshungrige mediafolk forsøker å forsere sperrelinjene rundt begivenhetenes sentrum.
15.Pasient eller personell i sentrum ?
16.Reichshof" i sentrum og" Norge" litt utenfor.
17.Rittet mot friheten" er en velment samproduksjon mellom USA og Ungarn, den er en mellomting mellom krigs og hestefilm, og burde vært for barn, hadde det ikke vært for den blodige scener som gjør at filmen er plassert på Sentrum.
18.Rusken" er på farten for å gjøre rent i hovedstadens sentrum, men må ikke bli alene om denne oppgaven, hverken nå eller senere.
19.Rusken" prøver alle knep for at folk skal bli flinkere til å bruke søppelkassene i Sentrum.
20.Som svar hevdet Beichmann at hvis det blir slutt på gravearbeidene har også sentrum stagnert.
21.Stolen i sentrum" har Bjørn A. Larsen kalt sin utstilling.
22.Tattoo - merket for livet" som går på Sentrum kino, er satt opp med 18års grense, og betegnes som et" drama om besettelse".
23.Trasevalg for E 18 gjennom Oslo sentrum", som er et ensidig partsinnlegg til fordel for Grunnlinjen, lagt frem en betenkelig samling lettvinte påstander, åpenbare forvrengninger og påfallende feilslutninger.
24.Vannlinjens venner" er navnet på en nystartet forening som ønsker å vinne gehør for den såkalte Vannlinjen som alternativ løsning på trafikkproblemene i Oslo sentrum.
25.Zorbaen er løs" i sentrum fredag.
26.(Kfr Holmenkolbanen og Sentrum stasjon).
27.(NTBDPAAFP) Minst 18 mennesker ble såret da en granat eksploderte i sentrum av Jerusalem idag.
28.(NØP) Midt i sentrum av de mest hungerstruede områdene i Etiopia har landets myndigheter satt igang en større forfølgelse av kirkelige institusjoner som holder til der.
29.Alternativet til kjøreavgift blir fortsatt kaos i sentrum.
30.Avisen blir laget av en gjeng individualister, vi har ingen klart formulert politisk plattform, men de fleste av oss ligger nok et hakk til venstre for sentrum i amerikansk politikk, sier filmkritikeren James Hoberman i The Village Voice.
Your last searches