Norwegian-English translation of serieproduksjon

Translation of the word serieproduksjon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

serieproduksjon in English

serieproduksjon
industrinoun serial production

 
 

More examples
1.Bilen blir satt i serieproduksjon i august, og i løpet av første modellår tar vi sikte på å lage 9000 biler - som kommer i tillegg til våre andre modeller som det nå er lange ventelister på, sier Sten Wennlo, sjef for Saabs personbildivisjon.
2.Det har alltid manglet kapital og villighet til å satse stort på serieproduksjon.
3.Vi har startet serieproduksjon av den nye roboten, og den første serien på fem roboter skal være klar i begynnelsen av mai, opplyser salgssjef Kjell Jæger ved Trallfa Robot til NTB.
4.Arbeidet med" mobilradar Giraffe" skal efter planene være sluttført i slutten av 1986, og derfor vil man kunne starte serieproduksjon.
5.De har fått en ny motor som efter alt å dømme er svært lik den som Porsche har utviklet for spanske Seat - det vi si en av de mest moderne småmotorer som finnes i serieproduksjon.
6.Den mest aerodynamiske bil i serieproduksjon idag er Audi 100.
7.Den nye Kadett er blant de desidert mest aerodynamiske bilene som er satt i serieproduksjon.
8.Dette flyet har nå forlatt utviklings og sertifiseringsfasen for å gå over i serieproduksjon og internasjonal flytrafikk, fremgår det av en pressemelding.
9.Få andre biler i serieproduksjon kan oppvise tilsvarende ydelse kombinert med driftsøkonomi som den nye SAAB.
10.Hvis Tandberg Data kommer i gang med sin serieproduksjon som forutsatt, vil bedriften dermed kunne bli en underleverandør av elektronikk til IBMkonsernet.
11.Instrumentet har vært i serieproduksjon siden 1977 og er blant annet solgt til Norge, Sverige, England, Hellas, Spania, Australia og New Zealand.
12.Produksjonsomkostningene for prototypen var omkring 25 prosent av omkostningene for sammenlignbare opptagere, og serieproduksjon må antas å ville falle endel billigere.
13.Stolen ble vist på fjorårets snekkerutstilling, men er blitt videreutviklet og er nå ferdig til serieproduksjon.
14.Undervannsroboten, som har fått navnet" Sprint 101", vil kunne komme i serieproduksjon i løpet av et par års tid.
15.Utbyggingsplanene omfatter blant annet serieproduksjon av syv forskjellige klasser av ubåter.
16.Vesteuropeiske bedriftskunder uten gode, langvarige kontrakter opplevet at sene leveranser av komponenter utgjorde en flaskehals i utviklingsoppdrag eller serieproduksjon.
17.Vi driver en serieproduksjon av et produkt.
18.Det skyldes både at vi har kuttet ut større serieproduksjon av stempler for motorer til det vanlige bilmarkedet og at vi har funnet et nytt marked for vår avdeling for motoroverhalinger.
19.Bygging av en ny Tbanevogn er beregnet til i overkant av fem millioner kroner, men da er det snakk om serieproduksjon, og ikke bygging av en vogn alene.
20.Den forventede serieproduksjon skal settes bort til andre norske bedrifter.
21.Derefter regner Sipro og Shell med å kunne sette i gang serieproduksjon, og de forventer stor efterspørsel både på det norske og det internasjonale marked.
22.Det er første gang Miss Marple opptrer på TVskjermen i en serieproduksjon for elektronmediet, og Joan Hickson er den første TVMiss Marple.
23.Disse er i serieproduksjon.
24.En kombinert krykke og spaserstokk, hvor underarmsstøtten er formet som et blomsterblad, er blant de tilværelsens bivirkninger som snart vil bli satt i serieproduksjon.
25.Innenfor disse områder synes situasjonen å være noe lysere for vesteuropeiske verft enn serieproduksjon av tank og bulkskip.
26.Innredningssystemer spesielt utformet for barn har først de siste tiårene kommet i større serieproduksjon og til akseptable priser.
27.SaabScania har satset store beløp i forbindelse med serieproduksjon og markedsføring av flyene, og det har vært en avventning i markedet til hvordan flyene ville være.
28.Serien er den største serieproduksjon for barn som hittil har vært laget utenfor NRK.
Your last searches