Norwegian-English translation of sette en stopper for

Translation of the word sette en stopper for from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sette en stopper for in English

sette en stopper for
allmenn? livelihood
Synonyms for sette en stopper for

 
 

More examples
1.(Tip) ONeill mislyktes altså i sitt forsøk på å" sette en stopper for rustningskappløpet".
2.Det er Streikekomiteen på Island som kan sette en stopper for håndballjentenes reise til Norge.
3.Klart at det er en vanskelig politisk avgjørelse å måtte sette en stopper for drivgarnfisket nå, men av hensyn til laksen og en riktigere beskatningsform er dette strengt nødvendig, mener Valla.
4.Verdens lovlydige nasjoner må på den ene eller annen måte sette en stopper for den barbariske terrorisme, som truer grunnlaget for alt sivilisert liv.
5.Vi akter selvsagt å sette en stopper for piratsenderen.
6.Avtalen gikk i korthet ut på at Mocambiques president, Samora Machel, skulle sette en stopper for all ANCvirksomhet på og via Mocambiques territorium, mot at SydAfrika på sin side skulle innstille sin støtte til den mocambiquiske opprørsbevegelsen MNR og dessuten yde økonomisk assistanse til Machels regime.
7.Bare døden kunne sette en stopper for Gunnar Nilsens iderikdom, virketrang, handlekraft og medmenneskelighet.
8.De første skritt som må iverksettes for å sette en stopper for borgerkrigen, er ifølge regjeringserklæringen å gjenåpne Beiruts internasjonale flyplass og havnen, samt å åpne flere overganger mellom Øst og VestBeirut.
9.Den vil sette en stopper for likhetsprinsippet om at alle skal" spise fra den samme kollektivgryten".
10.Dermed måtte kretsen sette en stopper for lagets seriespill for iår.
11.Det er forlengst på det rene at 56årige Walter Mondale blir demokratenes fanebærer i kampen for å gjenerobre Det hvite hus og dermed sette en stopper for at den 73årige Ronald Reagan får en ny fireårs periode.
12.Det har ofte vært spekulert over om hun i siste instans ville sette en stopper for presidentens ønske om å stille til gjenvalg til høsten.
13.Det var for sent til å sette en stopper for massedød og lidelser i de tallrike afrikanske landsbyer.
14.Det var tirsdag at Finansdepartementet bestemte seg for å sette en stopper for innføringen av Porsche sportsbiler som varebiler.
15.Dette vil sette en stopper for at lignende forbrytelser kan gjenta seg, forsikrer Knut Berg.
16.Dette ønsker edruskapsnevnden i Horten å sette en stopper for, skriver Tønsbergs Blad, og de har fremmet forslag om at salgstiden for øl skal følge Vinmonopolets salgstider, men at man skal kunne selge øl fra morgenen av.
17.Drapet var derfor trolig ment som en hevn mot avdelingslegen og et forsøk på å sette en stopper for hans sykehuskarriere.
18.Efter det Aftenposten erfarer ønsker myndighetene nå å sette en stopper for dette.
19.Efter tips fra en påpasselig postfunksjonær på Nesbyen, kunne lensmann Geir Vidme i Flå mandag sette en stopper for" skattesnyteriet".
20.Ekspedisjonssjef Per Nyborg i KUD benekter ikke at misbruk kan forekomme, men det vil være bortimot en umulig oppgave å sette en stopper for det.
21.En slik autoritativ uttalelse burde kanskje sette en stopper for det videre arbeidet med Vannlinjeprosjektet.
22.En utglidning på dette området håper vi å sette en stopper for, understreker Harbitz.
23.Er det politisk klokt å sette en stopper for en organisasjonsform for norsk produktivitetsarbeid, som innebærer at hovedpartene i arbeidslivet sitter ved samme bord og planlegger produktivitetsfremstøt innenfor rammen av et frittstående institutt ?
24.Fra LOhold er det reist krav om at Regjeringen må sette en stopper for at norske rederier transporterer olje til apartheidregimet i SydAfrika.
25.Han påpekte videre i sitt foredrag at tiden nå var inne til å sette en stopper for videre vannkraftutbygging her i landet.
26.Handelsdepartementet har sendt ut rundskriv som kanskje vil sette en stopper for slik" butikkbingo".
27.Helge de Fine opplyser at India har lovet å sette en stopper for denne produksjonen, men hittil har man ikke sett noen effekt på det illegale marked av en slik stans.
28.Hensikten med samtalene var å legge grunnlaget for en fredskonferanse som kunne sette en stopper for borgerkrigen i landet, som har vart i nesten 20 år.
29.I" helsefagmodellen" kan riktignok høyskolene trekke på slik kompetanse ved helseinstitusjonene, inntil det" lykkes" Kulturdepartementet å sette en stopper for at personell med professorkompetanse øder sin arbeidskraft på å medvirke til opplæring av fysioterapeuter, fysiokjemikere, spesialsykepleiere osv. !
30.I tillegg til sine liberaliseringsforsøk hjemme har Betancour forsøkt å sette en stopper for Colombias isolasjonistiske utenrikspolitikk.
Your last searches