Norwegian-English translation of sette fast

Translation of the word sette fast from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sette fast in English

sette fast
murverb pin
  bruddverb nail [informal], trap
  festeverb attach, fasten, fix
Anagrams of sette fast
Similar words

 
 

More examples
1.Den ble brukt til å sette fast forbrytere, til å sile bort uegnede kandidater ved ansettelser, for å finne ut hvem som hadde" lekket" sikkerhetsbelagte informasjoner osv.
2.Den gjør det mulig å sette fast utlendingen samtidig med at han får melding om at han har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse, eller, som i det foreliggende tilfelle, om at oppholdstillatelsen er tilbakekalt.
3.Han skar igjennom verbal tåkelegging og svarthvitt tegning, og var vanskelig å sette fast i debatten.
4.Her i Sverige er det vanskelig å sette fast folk for maleriforfalskning.
5.Trappen må ikke ha sprinkler som er så store at mindreårige kan presse seg gjennom eller sette fast benene.
6.Nedgangen i ungdomskriminalitet i USA de siste 3 årene skyldes nesten utelukkende at man har klart å skille ut den voldsomme gjengleder og å avdekke sammensetningen / mønstret i de forskjellige forbrytergjengene og i siste instans å sette fast disse farlig elementene.
Your last searches