Norwegian-English translation of sette seg

Translation of the word sette seg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sette seg in English

sette seg
allmennverb sit down
  fuglerverb perch
  bygningverb subside
  personverb position oneself
Derived terms of sette seg
Examples with translation
La oss sette oss på den benken.
Det vil sette deg i fare.
Jeg glemte å sette et frimerke på konvolutten.
Det er sinnsykt av deg å sette livet ditt i fare.
La oss sette vår i kontrast til høst.
Vi må sette oss.
La oss sette oss ned i skyggen av det treet.
Du kan formatere og tilpasse regneark, sette inn og bruke tabeller, diagrammer, formler og funksjoner.
Kraftig forsinket Norwegian-flyet fra Hartsfield-Jackson flyplassen i Atlanta til Oslo kunne endelig sette kursen for Norge tirsdag kveld.
Flere er redde for å sette seg et høyt mål i redsel for ikke å nå det.
Similar words

 
 

More examples
1.Om kort tid skal partene sette seg til forhandlingsbordet for alvor.
2.Stortingets 155 representanter skal avgjøre saken for vårt land og har ikke hatt de samme muligheter til å sette seg inn i detaljene", sies det i brevet.
3.Alle som har barn selv burde sette seg inn i narkotikaproblemet, sa en mor til oss.
4.Derfor har det blitt til å sette seg mål om sommeren for høstsesongen, og så gjøre det beste ut av det, sier Knut.
5.Det er først og fremst politikernes oppgave å sette seg inn i problemene innen barnevernet, sier Ap.s stortingsrepresentant Åshild Hauan til Aftenposten.
6.Det forundrer Landsorganisasjonen at regjeringen og Stortingets flertall ikke har vist interesse for å sette seg inn i den omfattende dokumentasjon som foreligger om sykefraværet, heter det i brevet fra Landsorganisasjonen.
7.Det må i det hele tatt være noen gode salgsargumenter som overbeviser investorene om at det er bryet verdt å sette seg inn i dette selskapet og også plassere endel penger der, sier hun.
8.Det nytter ikke å sette seg ned og si at skredderfaget er i ferd med å dø ut.
9.Det viktigste er å sette seg inn i den kongelige families ønskemål og behov, og samtidig tilgodese journalistene.
10.Dette er et nytt eksempel på at FIS kommer med nye regler uten å sette seg inn i de praktiske forhold, sier Erling Rimeslåtten i Norges Skiforbund.
11.Et første skritt kunne jo vært om politikerne ville ta personlig kontakt med ungdomsmiljøene og virkelig sette seg inn i problemene, sier Gunnar.
12.For de fleste var nok skolen først og fremst trening i å få selvtillit - det å tore å sette seg mål og ha tro på at du skal lykkes, fastslår Turid Laursen, som i fire år har drevet regnskapsog sekretærservice.
13.Hverken politikere eller menigmann kan sette seg ned med hendene i fanget og avvente dommedag.
14.Hvordan blir det å sette seg bak spaken igjen ?
15.Hvordan får en så opptatt mann som en stortingspresident tid til å sette seg ned og skrive en bok som ikke har noe med det daglige arbeide å gjøre ?
16.Hvordan kan det være realistisk og logisk at en part skal sette seg ved bordet og forhandle om styrkereduksjoner når han ikke har styrke selv ?
17.I det øyeblikk motparten er villig til å sette seg ned ved forhandlingsbordet, er vi villige til å avblåse overtidsnektingen umiddelbart, sier Asbjørn Vikestad.
18.Ikke på noen måte kan noen innbilde seg at det kan være mulig for arabere å sette seg ned for å snakke med Israel så lenge forholdene er slik de er.
19.Ingen grunn til å sette seg ned og sture over den norske innsatsen.
20.Jeg regner med å oppnå en endelig avtale, sier administrerende direktør Arnfinn B. Storkaas, som tirsdag skal sette seg ved forhandlingsbordet i Peking.
21.Man bør vel være forsiktig med å sette seg på sin høye hest og se på en fremmed omverden ovenfra og nedad og litt på avstand, mener Sissel Rønbeck.
22.Midlet ble smurt på steder der duene har for vane å sette seg.
23.Myndighetene bør straks sette seg ned og klargjøre bankenes og kredittforetagenes rolle i boligfinansiering.
24.Norsk industri må sette seg istand til å ta opp konkurransen innenfor informasjonsindustrien, både ved opprusting av teknologi og utnyttelse av finansmarkedene.
25.Når ekspertene krangler om hvordan disse bør utarbeides og tolkes, har ikke menigmann mulighet til å sette seg inn i saken.
26.Når jeg er trett er det ren mentalhygiene å sette seg til foran lerretet.
27.Politikerne bør i det minste sette seg skikkelig inn i hva vi driver med, understreker han og efterlyser et klart regelverk.
28.Pressen og politiet bør snarest sette seg ned og diskutere seg frem til en ordning om hvordan og når alvorlige kriminalsaker bør publiseres for offentligheten.
29.Sovjet har holdt seg unna nedrustningsforhandlingene i Geneve i et helt år, men er nå blitt enig med USA om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen.
30.Vi har lagt opp boken slik at den bør passe til alle som har lyst til å sette seg inn i hva Norge er ; den er ikke spesielt beregnet på bilturister selv om vi har spredt den ut for salg langs veiene, sier Jansson.
Your last searches