Norwegian-English translation of sjø

 
 

Wiki
Sjø er en stor vannansamling i landskapet, enten en stor innsjø, som vanligvis består av ferskvann, eller et hav, det vil si et sammenhengende område med saltvann. En innsjø er større enn et tjern, en dam eller et vann. En tommelfingerregel er at innsjøer med areal større enn fem kvadratkilometer er en sjø.

More examples
1.Black Watch" var i ferd med å runde franskekysten da det fikk en kraftig sjø innover seg.
2.Bære ein liten finger i ei stor hainn, æ da sjø.
3.Det faktiske forhold er imidlertid at Øst i utgangsfasen har nærmere dobbelt så store styrker i Europa som Vest, både samlet og innen nesten alle de enkelte våpentyper på land, sjø og i luften".
4.Leinebris" tok inn sjø og ble liggende med sterk slagside.
5.Og de som døde gikk inn i jord, gress og sjø.
6.Skip og Sjø" er blitt et friskt reportasjeblad om rederinæringen.
7.Debatten ble fra statsråd Bruslettens side redusert til et spørsmål om tvil eller tro mens fakta fikk seile sin egen sjø, skriver Dag og Tid som understreker at de i alle sammenhenger har forsøkt å være upartisk når det gjelder uhjelpen.
8.Det er klart vi kan skifte fokk om det er aldri så stor sjø, sier Miriam og Elisabeth (t.h.).
9.Det er menn i aldersgruppen 15 til 35 år som er mest utsatt for drukningsulykker i forbindelse med sjø og båtliv.
10.Det var høy sjø og mye slingring.
11.Det var mørkt, ikke så veldig sterk vind, men relativt urolig sjø da utblåsningen skjedde.
12.En av livbåtene, med en kapasitet på 55 personer, kantret under vanskelige forhold i grov sjø, noe som førte til at 31 mennesker druknet, het det i kunngjøringen fra det statsdrevne oljeselskapet Petrobras.
13.Hele vinteren går med til å lese om båtlivet og lengte efter sommer og sjø, sier Inge Fosselie.
14.Men det er klart at hvis man ikke er svært sjøsterk, vil man føle ubehag i så høy sjø, sier han.
15.Sjaastad påpekte også at det sovjetiske nærvær av sjø og luftstridskrefter i havneområdene utenfor NordNorge er av en helt annen og større dimensjon enn nærværet av allierte stridskrefter.
16.Vi er redde for at kapteinen kan kaste oss overbord så snart skipet befinner seg i åpen sjø, sier Silveira.
17.Vi vil bli varslet enten angrepet kommer over luft, sjø eller land, og vi har tid til å organisere oss.
18.Vil du slippe stresset med å finne ny leieboer midt på sommeren, når sol og sjø er mer fristende, så kontakt straks oss, sier Haugland - og antyder at handelsstudenter også kan være dugelige barnepassere, snemåkere og gressklippere - for ikke å snakke om dersom du trenger en håndsrekning med bokføringen...
19.5 kommuner har vedtekter når det gjelder hyttenes plassering i forhold til eksisterende vann / sjø.
20.97,7 prosent av aksjonærene i Haugesund Sjø har akseptert tilbudet fra StorebrandNorden om 610 kroner pr. aksje, i kontanter eller i en kombinasjon av kontanter og aksjer i StorebrandNordengruppen.
21.Aksjekapitalen i Haugesund Sjø er på 16 millioner kroner.
22.Akvariet vil få en god beliggenhet midt i Drøbak sentrum, med adkomstmuligheter både fra sjø og land.
23.Antagelig bør sikkerheten og balansen ha kommet seg forbi det innledende nybegynnerstadium før man nyter sol og salt sjø som John Bruseth på bildet.
24.Bare det menneske som holder alle perspektiver og dimensjoner åpne i seg, vil kunne kjempe med de demoner som bor i dets egne ulike forestillingskretser, og som alltid river og sliter oss i forskjellige retninger på de ytre hendelsenes opprørte sjø.
25.Beskows leide et sted hvor skogen vokste tett omkring en liten sjø, og det ga barnebokforfatterinnen ny inspirasjon.
26.Blant annet er det gravd ut en kunstig, liten sjø.
27.Brannen brøt ut mens skipet befant seg i rom sjø.
28.Bygningens ene langvegg skal virke som støyskjerm mot Mosseveien mens den annen bukter seg i bueformede avdelinger ut i en fire meter dyp kunstig" sjø".
29.Da han gikk av i 1978, hadde han tilfredsstillelsen av å vite at han mere enn noen annen hadde æren for at Norge stort sett har greid å opprettholde laksefiskeriene på tross av all pågang fra grupper av fiskere i sjø og elv, fra kraftverksutbyggere, fra forurensing osv.
30.Da jeg våknet på hotellet idagmorges og kikket av vinduet på en doven sjø og den blåeste himmel, kunne jeg ikke drømt om at dagen skulle ende som den gjorde.
Your last searches