Norwegian-English translation of sjøfarer

Translation of the word sjøfarer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjøfarer in English

sjøfarer
nautisknoun seaman, seafarer, seafaring man, navigator
Similar words

 
 

More examples
1.Det var Henrik Sjøfarer som la grunnen for Portugals stormaktstid.
2.Diktene er inspirert av Homers egen" Odysseen", den store episke versefortellingen om Odyssevs, konge av Ithaka, krigshelt og sjøfarer som efter 20 år på Middelhavet vendte tilbake til hjemlandet og den trofaste Penelope.
Your last searches