Norwegian-English translation of sjøl om

Translation of the word sjøl om from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjøl om in English

sjøl om
allmenn? although
Similar words

 
 

More examples
1.Sjøl om Skånlands" vandelsattest" fikk en liten skjønnhetsplett i forbindelse med kostnadseksplosjonen for Norges Banks nybygg, vil det vekke oppsikt om han blir forbigått.
2.Sjøl om det siste ikke er noen hindring, er det lite trolig at den nåværende Regjeringen vil utnevne Per kleppe.
3.Sjøl om regjeringen slår fast at produksjonsmålet og inntektsmålet står fast, så er det for tynt når det ikke sies noe mer om hvilke linjer landbruket skal styres etter.
Your last searches