Norwegian-English translation of sjømil

Translation of the word sjømil from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjømil in English

sjømil
nautisknoun nautical mile, sea mile
Similar words

 
 

Wiki
En sjømil er en utgått måleenhet for lengde til sjøs. På slutten kunne den settes lik fire (internasjonale) nautiske mil, altså 7 408 meter. Tidligere ble nautisk mil også kalt kvartmil fordi en nautisk mil var ¼ sjømil.

More examples
1.Alt er vel ombord, turen har gått bra hittil, opplyste Joensen over radio lørdag kveld, 20 sjømil fra Torshavn. Idag vil jeg ro så lenge jeg overhodet klarer.
2.Vi fulgte en ny rute tett opp til iransk kyst, og lå bare 1520 sjømil fra land.
3.Dermed - og fordi det i mellomtida var bestemt å flytte sperringa nordover til strekninga mellom Orknøyane og Bergen, som var tjue sjømil kortare - vart det sett som føresetnad for planane at det ikkje kunne reknast med nokon norskpatruljebase.
4.Det nederlandske bergingsselskapet Smit International i Bahrein kjempet i flere dager for å slukke brannen ombord i det saudiarabiske fartøyet" AlAhood" som ble truffet og skutt i brann tidligere i mai. Skipet ligger nå ca. 30 sjømil øst for Bahrein, og bergingsselskapet mener å ha situasjonen under kontroll.
5.Dette er fangster som er tatt opp inntil en sjømil utenfor Dyngadjupet, der Titania A / S har tillatelse til utslipp av steinstøv fra bedriften, sier miljøvernministerens personlige sekretær Margunn Ueland til Aftenposten.
6.Dette skjedde bare tre sjømil fra vårt skip og kunne like gjerne vært oss, sier kaptein Monthy Mikkelsen (bildet) ombord i" Barbara Brøvig".
7.En kypriotisk båt ble skadet bare tre sjømil fra kjølvannet vårt.
8.Fartøyet ligger trefire hundre nautiske sjømil sydvest for Bermuda, hvor man regner med å ankomme i løpet av onsdag.
9.Fire personer ble natt til lørdag berget i land av redningshelikopter fra Sola og av redningsskøyta" Ragni Berg", efter at deres 37 fots Colin Archerskøyte sprang lekk og sank 20 sjømil øst / sørøst av Grimstad i AustAgder.
10.For det er ikke mye annet man har å eksportere fra denne fjellknatten med tusener av sjømil til alle kanter.
11.Forfatteren har her brukt en forvrengning av ordet" sjømil" for å vise hvor lang vinteren kan virke.
12.Mannen, som ble funnet vel 40 sjømil vest av Utsira, var søndag ennå ikke identifisert.
13.Nå er han mer enn femti sjømil fra land, og ingen har lenger radiokontakt med ham.
14.På havrettsforhandlingene ble det oppnådd bred enighet om at territorialgrensen kan være 12 sjømil, et prinsipp som et stort antall land for lenge siden har godkjent.
15.Roturen blir på 900 sjømil eller godt og vel 1600 kilometer - tvers over det nordlige Atlantarhav og ned gjennom Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og via Øresund til København. Ove Joensen regner med at han kan tilbakelegge roturen på en månrds tid.
16.SovjetUnionen erklærte allerede i 1927 at territorialgrensen er 12 sjømil.
17.Sverige har også grenseproblemer med USA, som ikke erkjenner den svenske territorialgrensen på 12 sjømil.
18.Tre sjømil eller seks kilometer unna er ikke mye, understreker han.
19.USAs grunninnstilling er at sjøterritoriet ikke skal strekke seg lenger ut enn tre sjømil.
20.Greenpeace" lå igår kveld 31 sjømil utenfor Mururoaatollen.
21.(NTBRBAFP) Frankrike har erklært all seiling innenfor en radius på 30 sjømil fra Mururoaatollen i det sydlige Stillehav for ulovlig.
22.24 passasjerer og et båtmannskap på ni personer ble reddet av et Sea King redningshelikopter, da fergen Sør#øy grunnstøtte på et skjær i Vargsundet mellom Kvaløy og Seiland 11 sjømil utenfor Hammerfest søndag kveld.
23.Angrepet skal ha funnet sted ved 05tiden imorges ca. 120 sjømil syd for oljeanlegget på Khargøya.
24.Brannen brøt ut tirsdag eftermiddag da skipet var rundt 300 sjømil fra Madras.
25.Båtene til miljøvernorganisasjonen Greenpeace vil imidlertid seile innenfor denne grensen og legge seg 15 sjømil utenfor atollen, opplyser tidligere forsvars og utenriksminister i Danmark, Kjeld Olesen.
26.Danmark skal starte prøveboring efter olje 10 sjømil nordvest for Hesselo" i Kattegat.
27.Den norske oljeriggen" Dyvi Epsilon" var i formiddag under kontroll efter at den sent fredag kveld slet seg under sleping 125 sjømil vest for Hvide Sande i Danmark.
28.Det var ved 21tiden torsdag kveld at det ble fanget opp nødsignal fra et skip 30 sjømil vest for den danske byen Esbjerg.
29.Fra start av var Askerbåten" Witchie" i teten og øket bare mer og mer på den 43 sjømil lange banen i ytre Oslofjord.
30.Ikke juletre, dessverre, men ellers så bra som man kan forvente i en 31 fots båt mange sjømil fra land.
Your last searches