Norwegian-English translation of skader

Translation of the word skader from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skader in English

skader
allmenn? injuries
Examples with translation
Der utfører de stabiliserende kirurgi og behandle kritiske skader, slik at pasientene kan forflyttes til sykehus med kapasitet til ferdigbehandling.
I en vellykket forhandling vinner gjerne begge parter, og ingen handler på måter som skader egne langsiktige interesser, selv om det finnes ofte en liten margin som en kan forhandle om.
Det kan være fare for alvorlige skader dersom disse forholdsreglene ikke følges.
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan oppstå skader på nabobebyggelsen, enten direkte som følge av terrengdeformasjoner eller i forbindelse med utgravningene og etablering av støttekonstruksjonene.
2.Det som så langt kan konstateres er at da Fengselsstyret traff sitt vedtak 18. oktober 1983, ikke forelå skriftlige erklæringer fra sakkyndige om at Per Busk var påført psykiske skader på grunn av langvarig isolasjon.
3.Havlys Junior", som er på 40 fot, fikk mindre skader i baugen.
4.Jeg er like verdig som de 178 andre som skader våre barn ved å øke landets milliardgjeld.
5.Jernhesten" New Scott har hatt en fenomenal evne til å komme tilbake efter skader.
6.Selv om institusjon idag er et ord med negativt fortegn, vet vi at det er det beste livstilbud for mange utviklingshemmede, understreker forfatteren, som uttaler seg på vegne også av andre foreldre som har barn med store mentale skader.
7.(NTBs korrespondent) Uværet som har herjet Island de siste dagene, har ført til enorme materielle skader over store områder i den sydlige og vestlige del av landet.
8.(som gjelder samtlige skader unntatt legemiddelskadene) er de offentlige helsemyndigheters ansvar.
9.Alt forbruk av alkohol utover to glass daglig vil ha medisinske skadevirkninger på lang sikt i form av kreft, sykdommer i fordøyelses / nervesystemer eller eventuelle skader på foster.
10.Alt stoffet er nå borte, og vi har ikke fått meldinger om at det er skjedd noen skader.
11.At det utbetales trefire ganger så høy erstatningssum for skader påført av fredede rovdyr som for skader med andre årsaker, er lite tilfredsstillende.
12.Bank i bordet, men jeg har heldigvis unngått alvorlige skader.
13.Braathen kan få alvorlige skader som flyselskap.
14.De foreløbige undersøkelsene som er foretatt, viser at kvinnen er påført knivstikk, men også andre skader.
15.De fysiske skader gikk over litt efter litt, men den psykiske påkjenning har vært verre.
16.De plages jo ofte av skader, og vi stiller vår ekspertise og erfaring til disposisjon.
17.De skader som oppstår er gjerne at fiskerne kommer i beknip i redskapen og skader seg med store blødninger som resultat.
18.De to har bare fått lettere skader, og de kommer til å bli utskrevet i løpet av kort tid.
19.De undersøkelser jeg har sett viser at det ikke er flere skader om man spiller på kunstgress.
20.Denne sesongen har vært preget av skader, bot og karantene - hva har vært verst ?
21.Denslags virksomhet kan føre til skader, og den står i strid med det normale livet i Moskva, heter det.
22.Det blir bøy og tøy i Frognerparken lørdag, vi skal ikke ha noen skader på grunn av dårlig oppvarming, sier trener June Eitrem.
23.Det er ikke snakk om store skader på skipet, forsikrer, Bangsmoen og tilføyer at ingen av det norske mannskapet kom til skade under grunnstøtingen.
24.Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi hadde mye skader på hestene ved den gamle, flate banen, og det håper og tror vi nå har bedret seg.
25.Det er ingen som har noen oversikt over hvilke skader en maratonløper kan påføre organismen ved å løpe i skitten luft.
26.Det er spesielt i krisesituasjoner hvor redningspersonell plutelig blir stilt overfor blod, skader, lik og ting de ikke har opplevd før at" debriefing" er aktuelt.
27.Det har vært forbausende lite skader blant de mange som søkte vår hjelp i julen.
28.Det mest beklagelige med uttalelsen om koner og samboere er at vi nå er på full fart bort fra poenget med mitt utspill, nemlig å få en debatt om pressens dekning av kriminalsaker med nyheter som skader efterforskningen, sier Fyhn.
29.Det skader ikke med forandringer, nei.
30.Det store flertall av denne type skader skyldes manglende kunnskap om kartlesning og sjømerker.
Your last searches