Norwegian-English translation of skjelne

Translation of the word skjelne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjelne in English

skjelne
allmennverb distinguish, make out
Synonyms for skjelne
Derived terms of skjelne
Anagrams of skjelne
More examples
1.Det blir viktig å skjelne mellom helsestudioers og sykegymnasters virksomhet.
2.Skipperen, Jan Sørlie, sier at fartøyet var to nautiske mil syd for dem, er det ikke mulig å skjelne en mulig ubåt på den avstanden ?
3.Artikkelen gir en beskrivelse av treningsmetoder for operasjon av elektroniske forsvarsraketter og det blir pekt på at det dreier seg om små huritggående mål som er vanskeligere å skjelne fra andre mål i området.
4.Begge var de ivrige efter å lære å skjelne mellom organiske og uorganiske bevegelser, mellom frittflytende naturlige og hemmede tilstivnede.
5.Blant funnene er også interessante observasjoner av foreldres straffemetoder, sier barnepsykologen som gjentagne ganger har skrevet og uttalt at det er viktig å skjelne mellom bevisst og langvarig maktutfoldelse, og mer tilfeldige følelsesmessige klaps eller eksplosjoner.
6.Både fordi vi ikke kan skjelne mellom økonomiske bånd og samarbeide om politisk og samfunnsmessig utvikling i våre land, og fordi det nærest mulige samarbeide også er den beste garanti mot konflikter og splittelser i Europa, sa Stray.
7.Bøyd utover kanten på stupet forsøker karene på toppen å skjelne klatrerne fra hverandre.
8.Den tendens som gjør seg gjeldende i mange land når det gjelder jakthunder, å skjelne mellom" showdogs" og" gundogs", har heldigvis ikke fått gjennomslag hos oss.
9.Derfor er organismen innrettet slik at den kan skjelne mellom viktige og mindre vesentlige påvirkninger.
10.Det er fullt mulig å skjelne mellom teknisk drift og programproduksjonen, sier Reinsfelt.
11.Det er ikke alltid like lett å skjelne mellom de unge mennene ved Teen Murti og de som streifet rundt i New Delhis gater for å overfalle sikher og sette fyr på butikkene og bilene deres.
12.Det er spesielt viktig å skjelne mellom de naturlige og de kunstige østrogenene med hensyn til deres bivirkninger.
13.Det er viktig å skjelne mellom ordinær båndtvang og ekstraordinær båndtvang.
14.Det fremgikk at de kunne skjelne mellom de to stemmene, men de lyttet like gjerne til den ene som den andre.
15.Det vesentlige er ikke å skjelne mellom typer bedrifter, men mellom nivåene i bedriften som tar kontakt.
16.Det vil som regel være mulig for oss å skjelne mellom tonen og overtonene, men som utgangspunkt går vi ut fra den laveste tonen, som vi kaller grunntonen.
17.En kan godt ha formsans på andre områder, kunne skjelne vakre ting fra stygge.
18.Er det nå virkelig slik at elevene stadig blir dårligere til å skjelne mellom og / å, til å sette komma på rett plass og til å uttrykke seg på godt og riktig norsk ?
19.Et barn har en merkelig evne til å godta en fortelling akkurat slik den er, men samtidig også kunne skjelne klart mellom eventyr og virkelighet.
20.For å vurdere dette spørsmålet er det nødvendig å skjelne mellom hvilke tilsiktede og utilsiktede virkninger som kan bli følgen av å bruke midlet.
21.Fullstendig skolenekting kan bli følgen, og det er ofte vanskelig å skjelne mellom skulk og fobi.
22.Gjerdes korreks bør skjerpe NRKmedarbeideres evne til å skjelne mellom kultur og ukultur.
23.Han syntes det var pinlig å se i hvor liten grad medarbeidere i tradisjonelle medier forsøker å dyktiggjøre seg for å møte en fremtid der det blir stilt stadig større krav til å skjelne mellom viktig og uviktig, sant og usant.
24.Han understreker at det gjelder å skjelne mellom naturlig stress og skadelig stress, og utvide det trygge området man fungerer i uten stress.
25.Han vil kunne skjelne mellom kaldt og varmt, men den fine følelsen vi har i hendene, kan ikke gjenopprettes, sier Hetland.
26.Her til lands har religion, nasjonalisme og politikk tradisjonelt vært vevet så tett sammen, at det har vært vanskelig å skjelne mellom de enkelte elementer i helheten.
27.I det stadig tettere kveldsmørket var det blitt vanskelig å skjelne småbåter som passerte uten lanterner.
28.I mørket kunne Turi såvidt skjelne konturene av den ukjente båten nede ved bryggen.
29.Ikke lenger mulig å skjelne mellom knalleffektene.
30.Jeg tror det er vesentlig å skjelne mellom diktatur og demokrati når det gjelder betydningen av dem.
Similar words

 
 

skjelne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skjelneskjelnendeskjelnet
Indikative
1. Present
jegskjelner
duskjelner
hanskjelner
viskjelner
dereskjelner
deskjelner
8. Perfect
jeghar skjelnet
duhar skjelnet
hanhar skjelnet
vihar skjelnet
derehar skjelnet
dehar skjelnet
2. Imperfect
jegskjelnet
duskjelnet
hanskjelnet
viskjelnet
dereskjelnet
deskjelnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skjelnet
duhadde skjelnet
hanhadde skjelnet
vihadde skjelnet
derehadde skjelnet
dehadde skjelnet
4a. Future
jegvil/skal skjelne
duvil/skal skjelne
hanvil/skal skjelne
vivil/skal skjelne
derevil/skal skjelne
devil/skal skjelne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skjelnet
duvil/skal ha skjelnet
hanvil/skal ha skjelnet
vivil/skal ha skjelnet
derevil/skal ha skjelnet
devil/skal ha skjelnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skjelne
duville/skulle skjelne
hanville/skulle skjelne
viville/skulle skjelne
dereville/skulle skjelne
deville/skulle skjelne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skjelnet
duville/skulle ha skjelnet
hanville/skulle ha skjelnet
viville/skulle ha skjelnet
dereville/skulle ha skjelnet
deville/skulle ha skjelnet
Imperative
Affirmative
duskjeln
viLa oss skjelne
dereskjeln
Negative
duikke skjeln! (skjeln ikke)
dereikke skjeln! (skjeln ikke)
Your last searches