Norwegian-English translation of skjennepreken

Translation of the word skjennepreken from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjennepreken in English

skjennepreken
allmenn? scolding
Synonyms for skjennepreken

 
 

More examples
1.Bilorganisasjonene raser mot oljeselskapene, som også har fått en skjennepreken av forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen.
2.De kan tolke hennes passive holdning som et tegn på at hun vil vise en viss forståelse for en ny prisøkning og unnlate å gi selskapene en ny skjennepreken av den typen hun ga dem efter den forrige prisøkningen i begynnelsen av juni.
3.Det kjedelige for Astrid Gjertsen da hun leverte sin skjennepreken, var at Norol akkurat som de andre hevdet at det av hensyn til lønnsom drift hadde vært nødvendig å heve prisene.
4.En medvirkende årsak til dette er at Norol i egenskap av statsselskap tilhører samme familie som forbrukerog administrasjonsminister Astrid Gjertsen - den samme minister som i sommer innkalte oljeselskapene, inklusive Norol riktignok, til en skjennepreken da de omtrent samtidig foretok en av sine mange prisforhøyelser.
5.Forbrukerminister Astrid Gjertsen hadde ikke noe ris bak speilet da hun i en aldri så liten skjennepreken til oljeselskapene igår ga dem en klar appell om å senke bensinprisene.
6.Hvis Norol sprekker først, vil de andre - Esso, Fina, Mobil, Shell og Texaco - kunne se det som litt av en nesestyver til Astrid Gjertsen, som en hevn efter sommerens skjennepreken.
7.Informasjonssekretær Ingri Assum i Forbruker og administrasjonsdepartementet, hvis statsråd Astrid Gjertsen nylig ga oljeselskapene en skjennepreken angående bensinprisene, sier til Aftenposten at departementet foreløbig avventer situasjonen i håp om at prisene blir satt ned.
8.MEN ikke noen skjennepreken nå !
9.Skjennepreken fra Norvik og Bondevik.
10.Skjennepreken" av Frode Kyvåg i pausen hadde tydeligvis hjulpet.
11.Dessuten må synderen tørke opp efter seg, og påhøre offentlig skjennepreken.
12.Jeg må be om spalteplass for å holde en aldri så liten skjennepreken for Arbeiderpartiets leder.
13.Kostelig er prestens skjennepreken og Åkes pliktskyldige trall som følge av den.
14.Og når dette er gjort, må han påhøre en offentlig skjennepreken.
Your last searches