Norwegian-English translation of skjulested

Translation of the word skjulested from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjulested in English

skjulested
allmenn? this and that
Synonyms for skjulested
Similar words

 
 

More examples
1.Efter hva jeg forstår av sakspapirene, har norske myndigheter vært moren behjelpelig både med pass og penger slik at kidnappingen kunne gjennomføres, og videre at norske myndigheter ikke gjør noe for å oppspore barnas skjulested", skriver Lowzow.
2.Han kikker på publikum fra et sinnrikt bygget skjulested.
3.Avisen skriver at administrerende direktør for Nigerian Airways, Bernard Bamfra hadde kommet seg vekk fra sitt skjulested i London og reist hjem.
4.Da de efter fire og en halv time i sjøen krøp frem fra sitt skjulested ble de umiddelbart låst ned i et mørkt lasterom.
5.De store grottene i den nordlige delen av Lanzarote var dengangen et ypperlig skjulested, m en nå er det turistene som ser med store øyne på riket langt der under jorden.
6.Det lages først og fremst falske NATOdokumenter for å skape mistillit innen alliansen, opplyste tidligere KGBmajor Stanislav Levtsjenko onsdag til journalister i Strasborg via satellitt fra sitt skjulested i" Washingtonområdet".
7.Det var et flor av mindre øl og vinsjapper," restrasjoner" kallet, og den uryddige bebyggelsen gjorde Vaterland til skjulested for kriminelle eller forkomne individer, og de prostituerte her sto på laveste rangtrinn innen denne ulykkelige" profesjonen".
8.I Utenriksdepartementet får Aftenposten opplyst at ingen norsk utestasjon har utstedt pass for å hjelpe den norske moren til å føre barna til et skjulested i Norge.
9.Oleg Bitov, den sovjetiske redaktøren som hoppet av i Storbritannia for ett år siden, men som nå ikke har vært sett på en måned, kan ha forlatt sitt skjulested i London og vendt tilbake til SovjetUnionen for å være sammen med sin familie, sier en av hans britiske venner.
10.Skjulested Terrorister som" som har gått under jorden" trenger et sikkert skjulested.
11.Våpnene, som omfattet geværer, håndgranater, lette maskingeværer og spyd, ble beslaglagt i Det gyldne tempel og på et skjulested i et nærliggende hotell, i følge nyhetsbyrået.
12.Men kaniner som går ute, finner også trolig et skjulested.
13.En interessant kombinasjon, og det var akkurat dette jeg fra mitt skjulested så hos professor Moriarty.
14.Før jeg hadde tenkt meg om, var jeg ute av mitt skjulested og sto ansikt til ansikt med Moriarty.
15.Ifølge vitneforklaringene skal den 43 år gamle greske kapteinen på" Garyfalia", Antonis Plytzanopoulos, ha stengt de 11 kenyanerne inne i et lasterom da de kom frem fra sitt skjulested dagen efterat skipet hadde seilt fra havnen.
16.Men han oppsøker adressen hvor foreldrene bodde, og finner den vanskjøttede piken som oppfører seg som et dyr og nekter å komme ut fra sitt skjulested.
17.Mot sin vilje var han blitt holdt på et hemmelig skjulested, men sist lørdag hadde han klart å unnslippe.
18.Politiagenter skygget tre menn fra hotellet til et skjulested i Skottland før de slo til.
19.Små, utålmodige fingre griper fatt i de lyserøde og ovale potetene som dukker frem fra sitt skjulested.
Your last searches