Norwegian-English translation of skrittet

Translation of the word skrittet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrittet in English

skrittet
allmenn? step
Synonyms for skrittet
Examples with translation
Doktor, jeg klør i skrittet.
Similar words

 
 

More examples
1.Europa har nå tatt skrittet inn i den bemannede romfart," sier Hermann Strub, som leder det vesttyske forskningsministeriums romfartsavdeling, til Aftenposten.
2.Hvorfor ikke ta skrittet fullt ut og la myndighetene - hjulpet av advokater - avgjøre om en avis skal få komme ut eller ikke.
3.Spread your wings and let me come inside" synger han mens han sklir ned i knestående og griper seg i skrittet.
4.Dere skal ikke ta skrittet fullt ut og undertegne skiltene med - om ikke" Ditt veivesen" - så ifallfall" Vennlig hilsen veivesenet" ?
5.For snaue ti år siden ble første skrittet tatt og kona fikk være" god for" inntil 12 000 kroner av inntekten.
6.Jeg hadde identifisert meg med islam i to år før jeg tok skrittet fullt ut og bestemte meg for å konvertere.
7.30 av disse kommunene har tatt skrittet fra tørrlegging til butikksalg eller egne ølutsalg.
8.Aartun så ut som en kjempebamse, der han skrittet i vei med apparater og telelinser struttende ut av fotovesten.
9.Alle har alt å vinne på å ta det første skrittet vekk fra stupet, mente han.
10.Alle skrittet målbevisst mot Grands indre gemakker.
11.Alt det som strekker og trekker oss andre i forskjellige retninger og som ofte lammer oss i indre motsetninger, det hadde han skrittet over, i og med sitt første forræderi.
12.Annonsen i den velansette sveitsiske sportsavisen Sport Zürich (faksimilen) viser at det første skrittet allerede er tatt.
13.Begynner de først å lefle med nynazistiske ideer, der forakt for svakhet og forherligelse av styrke står sentralt, har de tatt det første, farlige skrittet.
14.Bobestyreren, høyesterettsadvokat Per Brunsvig, opplyser til Aftenposten at han er gjort kjent med at utpantning er skjedd, men at han ser dette skrittet fra svenske myndigheters side som en ren formalitet.
15.Branninspektør Hermstad tok jobben alvorlig og skrittet opp avstander mellom telt og vogner.
16.Bygden har idag ikke bare tatt skrittet inn i oljealderen, den er nå på full fart inn i dataalderen eller informasjonssamfunnet med en elektronikkindustri med store muligheter for ekspansjon frem til neste århundreskifte.
17.Da må vi ta skrittet fullt ut og innføre politistaten.
18.Da tar han og makker Jayne skrittet over i de profesjonelles rekker.
19.De første sparsomme meldinger fra hovedstaden Tegucigalpa går ut på at presidenten gikk til det oppsiktsvekkende skrittet efter press fra en gruppe på cirka 20 offiserer av oberst og oberstløytnants grad som var blitt lei av Alvarez egenmektighet og angivelige korrupsjon.
20.De har tatt skrittet fullt ut allerede nå.
21.De må helhjertet ta skrittet over mot et levende ånds og kunstliv, hva senest Filharmoniens sovjetiske dirigent Maris Jansons har oppfordret oss til fire hensynsfulle og imponerende energiske artikler i Aftenposten.
22.Det arbeide Anker utførte, førte med seg at det internasjonale Røde Kors efterhvert tok skrittet utover de formelle grensene for sin kompetanse.
23.Det eneste kledebon er det seks meter lange Mawashi, det tykke beltet som surres rundt hoftene og i skrittet.
24.Det er det første, korte skrittet.
25.Det er grunn til å frykte at dette er det første skrittet i et program av mer omfattende innskrenkninger.
26.Det er også viktig å styrke oss innad, slik at flere skal få støtte nok til å våge å ta skrittet ut i full åpenhet, sa Bjarne Hansen som holdt talen på Youngstorget.
27.Det er temmelig nøyaktig ett år siden Ina Tangerud tok skrittet fra å være lokal artist til å forsøke seg på et nasjonalt gjennombrudd.
28.Det første skrittet mot denne varianten av et fremtidig TV2 kan bli tatt neste torsdag, da vil idrettens mediastyre behandle den formelt.
29.Det første virkelig store skrittet på veien til en avtale om rakettproduksjon fra Kongsberg Våpenfabrikk til USA ble tatt torsdag da amerikanske og norske myndigheter inngikk kontrakt for modifiseringsarbeider på en helikopterbåren Penguinrakett.
30.Det som gjør det mulig å ta skrittet fullt ut i retning ordinær avis, er de tekniske landevinninger, som tillater øket produksjon uten særlig større bemanning, med tilkobling til nyhetsbyrå, billedstoff, etc.
Your last searches