Norwegian-English translation of skvulpe

Translation of the word skvulpe from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skvulpe in English

skvulpe
allmennverb ripple, splash
Synonyms for skvulpe
More examples
1.De lørdagsstengte polene må vel være en utmerket sak å skvulpe videre med ?
2.Men det er de tre sønnene som til de grader har fått det til å skvulpe over i Bergenske.
3.Min medmenneskelighet må ikke skvulpe over på en ubegrunnet måte ; nøkternhet må alltid også være i ballasten.
4.Folk med mye mavesyre, og hvem har ikke det på Marienlyst, spiller på kaffeautomaten, som kalles Las Vegas, fremfor å skvulpe i seg kantinekaffen.
Similar words

 
 

skvulpe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skvulpeskvulpendeskvulpet
Indikative
1. Present
jegskvulper
duskvulper
hanskvulper
viskvulper
dereskvulper
deskvulper
8. Perfect
jeghar skvulpet
duhar skvulpet
hanhar skvulpet
vihar skvulpet
derehar skvulpet
dehar skvulpet
2. Imperfect
jegskvulpet
duskvulpet
hanskvulpet
viskvulpet
dereskvulpet
deskvulpet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skvulpet
duhadde skvulpet
hanhadde skvulpet
vihadde skvulpet
derehadde skvulpet
dehadde skvulpet
4a. Future
jegvil/skal skvulpe
duvil/skal skvulpe
hanvil/skal skvulpe
vivil/skal skvulpe
derevil/skal skvulpe
devil/skal skvulpe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skvulpet
duvil/skal ha skvulpet
hanvil/skal ha skvulpet
vivil/skal ha skvulpet
derevil/skal ha skvulpet
devil/skal ha skvulpet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skvulpe
duville/skulle skvulpe
hanville/skulle skvulpe
viville/skulle skvulpe
dereville/skulle skvulpe
deville/skulle skvulpe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skvulpet
duville/skulle ha skvulpet
hanville/skulle ha skvulpet
viville/skulle ha skvulpet
dereville/skulle ha skvulpet
deville/skulle ha skvulpet
Imperative
Affirmative
duskvulp
viLa oss skvulpe
dereskvulp
Negative
duikke skvulp! (skvulp ikke)
dereikke skvulp! (skvulp ikke)
Your last searches