Norwegian-English translation of skygge

Translation of the word skygge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skygge in English

skygge
solnoun shadow, shade
  solverb shade
  tegningverb hatch
  politiverb tail [informal], shadow
  personverb shadow
Synonyms for skygge
Derived terms of skygge
Wiki
En skygge er et område hvor lyset fra en lyskilde ikke kan nå direkte fordi et objekt er i veien. Skyggen opptar området direkte bak et ikke gjennomskinnelig objekt hvor lyskilden er plassert foran objektet. Skyggen er en todimensjonal silhuett eller revers projeksjon av objektet som blokkerer lyset.

More examples
1.Flott" svarte spartaneren Dieneces -" så har vi skygge mens vi kjemper".
2.(NTBDPA) Meldingen om utforkjøreren Sepp Walchers død kastet en mørk skygge over den sterke østerrikske alpininnsatsen i helgen.
3.Farvene skifter ofte på fjellet, og lys og skygge veksler hele tiden.
4.Jeg tror det skal bli vanskelig å engasjere den borgerlige opinion hvis vi går til stortingsvalget neste år uten å ha gjort det helt klart - hinsides skygge av tvil - at de tre regjeringspartier står last og brast ved hverandre, både nå, under valgkampen og efterpå.
5.Min tro har uten skygge av tvil lært meg at sosial rettferdighet er en del av det kristne ansvar, sier Mondale.
6.Akkurat da det første lik i Manorgodset kaster uhyggens skygge over de syv gjenlevende beboere, og vinterstormen har isolert huset fra omverdenen, tar den unge, men bestemte politisersjant Trotter resolutt kommandoen.
7.Andre Krogsæter er stadig en lang og blek skygge av den spilleren som dro til OLturneringen.
8.Arnstein, Den Vandrende Skygge, er for anledningen galeislave ombord i" Presidenten" der Kristoffer, alias Flyvende Nylonteppe, holder takten.
9.Arven fra de to lands vanskelige fortid har således lagt en skygge over det spanske kongebesøket i Sovjet, men de spanske gjester har åpenbart resonnert som så at problemene skal frem i dagen og ikke skjules under protokollens fasade.
10.Av og til glir en skygge like over hodene deres.
11.Av utseende har han kanskje mer til felles med en gyllen surfer på Barbados enn en stille betrakter av lys og skygge fra et kafebord i en nordisk hovedstad.
12.Avsløringen kaster dessuten en skygge over Vainios mange store prestasjoner tidligere, som f.eks. EMgullet på 10 000 meter i Praha i 1978.
13.Bak hvite lerreter festet til veggen, beveger modellen seg som skygge - eller som spøkelse.
14.Bekymringen for hva som ville skje hvis Anders, med hans overfølsomhet og usikkerhet, fikk slynget mot seg anklagen for bildrap, fulgte henne som en kald skygge mens hun gled omkring som flink og søt vertinne og ble omfavnet av gratulanter.
15.Blindernbyen fremstår bare som en blek skygge av det nyklassisistiske vinnerutkastet fra 1926.
16.Byplankontoret mener at en høyblokk på Kampensiden av Kjølberggaten bør unngås av hensyn til topografien, at høyblokken vil forårsake skygge og ubehagelige vindforhold.
17.De dramatiske skiftninger i norsk natur gjenspeiler seg i Inger Johanne Brautasets billedvev, spillet mellom lys og skygge over forrevne fjell kan være symboler også på menneskets sinnsstemninger.
18.De fleste av dem bor i katedralens skygge.
19.De fulgte oss som en skygge under lensen, brød seg ikke om noen andre, og påstår utrolig nok at vi hadde pumpet (les : jukset) for å få mer fart i båten.
20.De kaster en skygge over USAs interessesfære i denne del av verden som amerikanerne må tåle å bli kritisert for.
21.De tyske nazisters jødeutryddelser under siste krig kaster en stor og mørk skygge over det seks dager lange besøk som forbundskansler Helmut Kohl denne uke avlegger i Israel.
22.De utstillende malere uttrykker dagens lengsel og søken efter dette tapte paradis i apokalypsens skygge.
23.Den siste kom i 1971 og het" Sol og skygge".
24.Denne kampen ble bare en blek skygge av festforestillingen mot Jugoslavia.
25.Dertil går hun i møte med menneskeverket, husene og gårdsmiljøet i det definerte landskapet, her Valdres, og jeg leser mer ut av hennes husportretter og skrå beitemarker enn av landskapet som fortoning, som lys og skygge.
26.Dessverre faller også en mørk skygge over gjestene ved denne" jubileums"feiringen.
27.Det er ellers høyst sannsynlig at Camille aldri helt klarte å bli kvitt den skygge mesteren kastet over hennes karriere.
28.Det er en mosaikk av lys og skygge, gavler og møner, her og der er det pynteborder av sirlige karnapper vekslende med nøkterne betongflater, det glimter til i vindusglass som plutselig åpnes.
29.Det er ikke lenger skygge av tvil om at Jackson vil fremstå som en formidabel maktfaktor i San Francisco.
30.Det forbløffende er at Washington offisielt har bekreftet sine mistanker uten tilsynelatende å ha skygge av bevis.
Similar words

 
 

skygge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skyggeskyggendeskygd
Indikative
1. Present
jegskygger
duskygger
hanskygger
viskygger
dereskygger
deskygger
8. Perfect
jeghar skygd
duhar skygd
hanhar skygd
vihar skygd
derehar skygd
dehar skygd
2. Imperfect
jegskygde
duskygde
hanskygde
viskygde
dereskygde
deskygde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skygd
duhadde skygd
hanhadde skygd
vihadde skygd
derehadde skygd
dehadde skygd
4a. Future
jegvil/skal skygge
duvil/skal skygge
hanvil/skal skygge
vivil/skal skygge
derevil/skal skygge
devil/skal skygge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skygd
duvil/skal ha skygd
hanvil/skal ha skygd
vivil/skal ha skygd
derevil/skal ha skygd
devil/skal ha skygd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skygge
duville/skulle skygge
hanville/skulle skygge
viville/skulle skygge
dereville/skulle skygge
deville/skulle skygge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skygd
duville/skulle ha skygd
hanville/skulle ha skygd
viville/skulle ha skygd
dereville/skulle ha skygd
deville/skulle ha skygd
Imperative
Affirmative
duskygg
viLa oss skygge
dereskygg
Negative
duikke skygg! (skygg ikke)
dereikke skygg! (skygg ikke)
Your last searches