Norwegian-English translation of skylling

Translation of the word skylling from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skylling in English

skylling
allmennnoun rinsing
  vasknoun rinse
  ytenoun wash-down
  medisinnoun douche
Similar words

 
 

More examples
1.Filmene kan altså fremkalles på stedet - uten mørkerom, skylling eller tørking.
2.Skylling med rengjøringsmidler som man eventuelt måtte ha for hånden, skal ha vært vanlig helt opp i vårt århundrede.
Your last searches