Norwegian-English translation of slarke

Translation of the word slarke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slarke in English

slarke
allmennverb hang loosely, shuffle, jerk
Anagrams of slarke
More examples
1.Når ting til stadighet settes på hodet, har de ikke lenger samme belysende kraft, de kan lett begynne å slarke i aksefestet til virkeligheten.
Similar words

 
 

slarke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) slarkeslarkendeslarket
Indikative
1. Present
jegslarker
duslarker
hanslarker
vislarker
dereslarker
deslarker
8. Perfect
jeghar slarket
duhar slarket
hanhar slarket
vihar slarket
derehar slarket
dehar slarket
2. Imperfect
jegslarket
duslarket
hanslarket
vislarket
dereslarket
deslarket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde slarket
duhadde slarket
hanhadde slarket
vihadde slarket
derehadde slarket
dehadde slarket
4a. Future
jegvil/skal slarke
duvil/skal slarke
hanvil/skal slarke
vivil/skal slarke
derevil/skal slarke
devil/skal slarke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha slarket
duvil/skal ha slarket
hanvil/skal ha slarket
vivil/skal ha slarket
derevil/skal ha slarket
devil/skal ha slarket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle slarke
duville/skulle slarke
hanville/skulle slarke
viville/skulle slarke
dereville/skulle slarke
deville/skulle slarke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha slarket
duville/skulle ha slarket
hanville/skulle ha slarket
viville/skulle ha slarket
dereville/skulle ha slarket
deville/skulle ha slarket
Imperative
Affirmative
duslark
viLa oss slarke
dereslark
Negative
duikke slark! (slark ikke)
dereikke slark! (slark ikke)
Your last searches