Norwegian-English translation of slavisk

Translation of the word slavisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slavisk in English

slavisk
allmennadjective Slavonic, Slavic
  eksempleradjective slavish
  oppførseladjective servile, slavish
Synonyms for slavisk
Derived terms of slavisk
Similar words

 
 

Wiki
Ordet slavisk kan referere til: - Slavere - Slaviske språk.

More examples
1.Slavisk lyrikk og musikk" - kulturaften i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap.
2.Anwar Fazal, president i Den internasjonale forbrukerorganisasjonen, advarte mot å godta den nye teknikken slavisk.
3.At" alle" følger disse sonene slavisk er forresten ikke helt korrekt.
4.Bondelaget vil iallfall ikke at de nye bestemmelsene i odelsloven skal bli fulgt slavisk dersom familier kan tenke seg andre løsninger enn at eldstegutten eller eldstejenta overtar.
5.DENNE oppfordring ble straks inntatt i Statens Personalhåndbok, som er" veiviser" for statsansatte, og stort sett følges slavisk.
6.De er av slavisk opprinnelse og gikk over til islam under det 400 år lange tyrkiske herredømme.
7.De har forbudt flere av Paul McCartneys sanger også, og vi kan ikke se hvorfor vi skulle følge BBC slavisk.
8.Det er den sovjetiske ambassade, slavisk / baltisk institutt på Universitet i Oslo og det sovjetiske bilimportfirma Koneisto i Drammen, som har mange russiske ansatte.
9.Det fastslås at man ikke slavisk skal følge den svenske modellen, men finne et system som egner seg for våre hjemlige forhold.
10.En hel gruppe yngre danske historikere har spesialisert seg på russisk og sovjetisk historie, og en stor del av denne ekspertisen er blitt samlet ved Slavisk Institut ved Københavns Universitet.
11.Enighet med hensyn til regjeringsalternativer borger ikke for slavisk enighet i enkeltsaker.
12.Hovedverket var Rachmaninovs symfoni nr. 2 emoll fra 1897, mesterlig utformet, rikt på romantisk sødme og velklang, men i hovedsak en annenhånds tysk senromantikk tilsatt en porsjon slavisk melankoli.
13.Hun har arbeidet i nær tilknytning til aldersinstitusjoner i mange år, og har inntrykk av at regelverket følges slavisk.
14.I et lokalt turistkontor fikk vi forslag til sykkelruter - og en av disse følger vi nå slavisk.
15.Jeg mener ikke at man skal følge hårmoten slavisk, men man skal føle tiden på pulsen.
16.Luftig driv var det til siste slutt, kombinert med ekte slavisk farvelegging og nerve i hver tone.
17.Med dette er det ikke sagt at Strømme er noen slavisk efterligner.
18.Men disse årstall må ikke benyttes slavisk.
19.Musikk og lysbruk bidrar ytterligere til å gjøre oppsetningen til en ganske særegen opplevelse - direkte nyskapende er den ikke ; den har elementer som har vært i bruk i slavisk teater i flere årtier.
20.Om forestillingen skal også sies at den eiet en noe langsom grunntone, som fikk klinge ut i slavisk moll og ikke veklagende resignasjon.
21.Opplesning av oversatt slavisk lyrikk ved skuespillerne Helena Krag og Jack Fjeldstad.
22.Professor Geir Kjetsaa, som er tilknyttet Slavisk institutt, er en av de ytterst få vestlige forskere som er blitt hentet til SovjetUnionen for å bistå landets egne Dostojevskijkjennere.
23.Skoleordlistene må ikke følges slavisk, da det varierer sterkt fra dialekt til dialekt hvilke ord som godtas som nynorskord, oppfordrer Norsk språkråd i et rundskriv som de vil be Kirke og undervisningsdepartementet om å spre til skolene.
24.Slavisk etteraping av storbyens armod helt ned til minste detalj.
25.Slik vil det alltid være i orkestre fra komponistenes land, og vi har kanskje de største forutsetninger for å skape en slavisk farvetone i vårt spill.
26.Man følger ikke lenger moten så slavisk.
27.De som imidlertid følger oppskriften slavisk og helst baker dem i form, får gode brød.
28.Den som kjenner sin Lenin og Marx, noe jeg dessverre ikke selv kan påstå å gjøre, vil vite at Lenin har gitt oppskriften på disse situasjonene - en oppskrift som tidligere partisjef Nikhita Krustsjov slavisk fulgte da han slo i pulten med skoen sin da det hadde gått på tverke for ham i FN.
29.Det dreier seg om et slavisk folkeslag, som gjennom århundrer har vært undertrykt, og som under det østtyske komministregime for første gang gjennom lov fikk sitt sprog og sin kultur anerkjent som likeberettiget med tysk sprog og kultur.
30.Det er for enkelt for dem slavisk å følge Esso eller Shell de to selskaper som har vekslet på med å justere prisene først.
Your last searches