Norwegian-English translation of sluk

 
 

Wiki
Sluk kan referere til: - Sluk (fiskeredskap) - Avgrunn - Sluk (avløpssystemer).

More examples
1.til de dype sluk og vide haller der det edle materiale skjæres ut.
2.Andre botemidler kan da være å sørge for å tette skikkelig mot grunnen, blant annet ved å påse at det ikke er åpninger og sprekker ved sluk, rørgjennomføringer o.l.
3.Andre tiltak som gir poeng er at vaskemaskinen og en eventuell oppvaskmaskin plasseres i rom med sluk og at oppvaskmaskinen har lekkasjestopper.
4.Beviset for denne noe uvanlige fangstmetode er en 10 centimeter lang sluk som en gårdbruker i Sørfold fant i ulla på et av lammene sine nylig.
5.Blir den nye kanalen tvunget til å drive shuttletrafikk mellom hovedstaden og distriktsplasserte studioer, blir dette et unødvendig sluk hvor seerens penger siler unyttig ut.
6.Den andre hadde en gammel sluk og en avslitt snørestubb i kjeften, og dette hadde viklet seg fast i Nilsens eget fiolinstrengstramme snøre.
7.Det er som et sluk, et meget følbart sluk, selv om det ikke er synlig i offentlig sammenheng.
8.Det skal settes ut fisk i Svartkulp og åpnes for forsøk med sluk og fluefiske.
9.Dette har vært situasjonen i altfor lang tid, og stort sett har det vært som å kaste pengene ned i et sluk.
10.Enten bør man sørge for å få sluk i rommet, eller passe på at avløpsrøret blir fastmontert.
11.I Nordland foregår tjuvslakting av sau efter at dyrene først er fanget ved hjelp av sluk, melder Nordlandsposten.
12.I den grad sykepleierstudenters gratisarbeid er med og gir helsevesenet et flatterende ansikt utad, så er vi overbevist om at den dag tusenvis av sykepleierstudenter nekter å gå som ubetalt arbeidskraft, så vil det åpnes et sluk som trenger adskillig flere millioner kroner for å fylles enn selv de mest" kravstore" regner med pr. idag.
13.I kjeften på syvkilosfisken fant han nemlig efterhvert - i tillegg til den skjebnesvangre en annen sluk han selv mener å ha mistet to dager før.
14.Og slekters gang går i rad efter rad lukt ned i dødens sluk.
15.På rulleski er kumlokk og sluk de største faremomentene.
16.Røykvarsler i hver etasje, vaskemaskin plassert i rom med sluk (eller ikke vaskemaskin), hovedtoppkran godt merket og godt prøvet og husbrannslange lett tilgjengelig.
17.Selen stakk av med både sluk, snøre og stang.
18.Sluk for baderom og alle avløp for servanter, dusj, vask og klosett monteres, og efterhvert som seksjonene er ferdige, blir de transportert til Åre hvor lokale entreprenører kobler elementene sammen.
19.Sluk i gulvet er også unødvendig, da dusjkaret har en vannlås som går direkte til avløp i veggen, eventuelt andre avløp.
20.Tette sluk og stor nedbør stengte Sørkedalsveien ved Huseby skole fredag.
21.Veivesenets mannskaper var i full sving med å stake opp tette sluk.
22.Blikket går ned i et sluk med alle ubrukelige grønne drømmer.
23.De høye prisene på elektrisk kraft og olje er et penge sluk for oss, og vi har flere ganger tatt opp mangelen på et nasjonalt siktepunkt i energiprispolitikken.
24.Det er et slikt enormt sluk, at skulle det offentlige ha ansvaret for alt, undergraves hele velferdssystemet.
25.Det er også mange eksempler på at folk driver med sluk og annen fiskeredskap i disse stengene.
26.Det er riktig av Regjeringen å rydde opp i det uføre og tette igjen de økonomiske sluk som visse statsbedrifter har vist seg å være.
27.Een fisket med sluk i hølen en formiddag og fikk tilslag på en bra fisk som han skulle trette ut og lande.
28.Efter en tid startet vi med en ny type sluk, men vi har ennå ikke funnet et verksted som kan lage utstyret for oss, så den kommer ikke på markedet før utpå sommeren.
29.Elevene vegrer seg for å dusje fordi det er råte i taket, tette sluk og stank fra toaletter.
30.En annen stor skadegruppe er lekkasjer og oversvømmelser på grunn av vaske og oppvaskmaskiner som står i rom uten sluk, vanligvis kjøkkenet.
Your last searches