Norwegian-English translation of småbruker

Translation of the word småbruker from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

småbruker in English

småbruker
agrikulturnoun smallholder
Similar words

 
 

More examples
1.En 44 år gammel Lillestrømkvinne er tiltalt for å ha svindlet en ugift småbruker fra Gudbrandsdalen for 188 700 kroner.
2.En småbruker fra Storforshei har vunnet en skattesak mot Rana kommune, melder Rana Blad.
3.Håvard Teigen som er økonom og småbruker og førsteamanuensis med flere års forskning på utviklingen i distriktsNorge bak seg, mente også at det var den reneste galskap å tro at man prioriterte bosetting i distriktene så lenge overføringene var øremerket en bestemt type produksjon.
4.Lillehammer (NTB) Småbruker Bjarne Feste (71) omkom i en traktorulykke på småbruket Nygård på Ring i Ringsaker i helgen.
5.Med sin trauste skikkelse minner han mer om en småbruker fra Østerdalen, enn om en suksessrik kurskonge fra Ålborg.
6.Men for en småbruker, med birøkt som en del av næringsgrunnlaget - for denne småbrukerfamilien fortoner det seg trolig anderledes enn småtterier.
7.Mindretallet var landbrukssjef i Oppland, Arnvid Førde, og småbruker Kjell G. Jacobsen.
8.Når inntektsnivået for en lønnstager og en" vanlig småbruker" skal sammenlignes, må man ta i betraktning at jordbrukeren dyrker sin egen mat mens lønnstageren er avhengig av å kjøpe mat for å overleve.
9.På de neste plassene har komiteen foreslått psykolog Torill Melhus, Trondheim, og småbruker Jon Bakken, Selbu.
10.SMÅBRUKER og kommunearbeidersønnen fra Nøtterøy hadde bare syv års folkeskole som" formell utdannelse".
11.Småbruker Synnøve Berge, Akkarfjord.
12.Det var småbruker Hugo Ekman som skjøt ulven.
13.En småbruker eller en som driver en liten melkebutikk omfattes derimot ikke av denne gruppen.
14.Idag er han småbruker i Nittedal, og her aler han og hans entusiastiske familie opp traverhester i stjerneklasse.
15.Inge Staldvik (30), NordTrøndelag, varaordfører i Røyrvik 1983, småbruker.
16.På de neste plassene følger småbruker Leif Fagertun og distriktstannlege AnneLise Strøm.
Your last searches