Norwegian-English translation of smørje

Translation of the word smørje from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

smørje in English

smørje
allmennnoun hooey, bullshit, kitsch
  jordnoun gunk
  moralnoun filth, trash
  kvalitetnoun trash
  vektnoun nonsense, balderdash [arch.], hogwash [slang], senseless talk, bosh [informal], bullshit [slang]
  skandalenoun dirt, scandal
  allmennverb grease, anoint
  lotionverb smear
  jordverb daub, smear
  tekniskverb oil, lubricate
  religionverb anoint
Synonyms for smørje
Similar words

 
 

More examples
1.DET er dypt forstemmende hvis hele venstresiden velger å møte hovedstadens aktuelle problemer med en politisk sandkasselek hvor underskuddsbudsjettering og overbudspolitikk løper sammen i en smørje.
2.De koker i hop en smørje fullstendig uten ansvar og moral.
3.Mens fru MacDonald gomler i seg sjokolade og slikkerier så sminke og sukker dras ut i en herlig smørje rundt munnen, så ligner deltagerne på syklende ba vianer.
4.Tage Danielsson har sagt at man selv kan velge hva" Animalen" skal være : en absurd farse om den absurde terrorbalansen, en komedie om kjærlighetens irrganger eller en ubegripelig smørje !
5.Når jeg har brukt Nitimen som motbilde, er det på utviklingen i nærradio og NATOradio og hva det er alt sammen - en smørje uten originalitet og sann personlighet.
6.Roten til hele ondet, mener man, er den økonomiske smørje som Marcos og hans kamerater (" cronies") har stelt istand ved å monopolisere de viktigste næringene, sukker og kokosindustrien.
Your last searches