Norwegian-English translation of smittespredning

Translation of the word smittespredning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

smittespredning in English

smittespredning
allmenn? spread
Synonyms for smittespredning

 
 

More examples
1.Landsbykvinner behøver ikke kunne lese for å forstå at avføring bør begraves for å hindre smittespredning.
2.Blodgivere må nå svare på spørsmål om de er AIDSsmittet før de gir blod, som et ledd i å hindre smittespredning.
3.Efter det Aftenposten får opplyst, utarbeides det nå slakterutiner som skal hindre smittespredning før avgjørelsen om nedslaktning endelig blir fattet av den politiske ledelse i Landbruksdepartementet neste uke.
4.Kjønstad peker på at så lenge det ikke finnes behandlingstilbud, er det viktig å hindre smittespredning.
5.Om risikoen for smittespredning blir for stor, kan det imidlertid komme på tale å regulere virksomheten til dem som gjennomhuller folks øreflipper.
6.Problemene med søppel fugl og rotter, fluer, smittespredning, lukt, forurenset sigevann og skjemmende trekk i landskapet - er velkjente for naboer til slike fyllinger.
Your last searches