Norwegian-English translation of snar

Translation of the word snar from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snar in English

snar
hastother in a great hurry, in a rush, in a hurry, quickly, hastily, hurriedly, posthaste [arch.]
  fartother fast, quick, swiftly [literature], quickly, apace [literature]
Synonyms for snar
Derived terms of snar
Examples with translation
Selv om noe er flyktig som en duft eller snar som en tanke, finnes det alltid en vei å få tak på det du ønsker veldig mye.
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er uprøvet, men vi vet fra svenske forsøk at jerven er snar når det legges ut for.
2.Da han leste at jeg var her, var han snar til å kjøpe nelliker og komme hit med dem.
3.Den gamle arbeiderhøvdingen er snar til å understreke at kravene tar farve av tidene.
4.Ella Turid er snar til å ta ungdommen i forsvar.
5.Folk flest vil da også uten videre forstå at det her, som i andre forhold, er klokest å være bedre føre var enn efter snar.
6.Heldigvis hender det ikke ofte, men i dette som i så mange andre tilfeller er det bedre å være føre var enn efter snar.
7.Idag er han alt annet en en lillegutt - tvertimot en høy og veltrenet herre på anslagsvis 1,87, frimodig og gladlynt, snar til smilet og latteren, høflig og kultivert i sin fremtreden.
8.Ifølge BBC hadde oppdagelsen av eksplosivene virket ødeleggende inn på det ellers vellykkede statsbesøket til president Mitterrand, og britiske politikere var snar til å slutte seg til kritikken.
9.Men Maaland er snar til å fremheve også John Lyng, som ble vraket av smålige folk i mellompartiene og Høyre i 1965 som statsminister.
10.Norsk Folkehjelp fører en" snar"statistikk over drukningsulykkene, opplyser Rigmor Dahl, leder av Norsk Folkehjelps hjem og nærmiljøavdeling.
11.Og finner du ditt lille isslott i vannskyene fra en vinterfoss, så vær snar med å fastholde inntrykket for slottet der inne er i konstant forvandling.
12.Olav var snar med å levere bøkene tilbake, men kjøpte tre lodd fra hver av bøkene.
13.Problemene turde være størst for arbeiderklassen, snar sagt uoverkommelige.
14.Regjeringen var snar til å komme med en stortingsmelding som bebudet opphevelsen av Forsøksrådet og innføring av en ny modell for forsøks og utviklingsarbeid.
15.Vestlige kilder i Warszawa fremholdt torsdag at USA vil være snar med å gi innrømmelser til Polen hvis Solidaritetlederen Lech Walesa og pave Johannes Paul er tilfreds med amnestiet.
16.Det er bedre å være føre var enn efter snar !
17.Men da er man for snar, mente den svenske statsminister.
18.Amerikansk presse har vært snar til å minne om at Reagan er den første amerikanske president siden mellomkrigstiden som aldri har møtt topplederen i SovjetUnionen.
19.Bedre føre var enn efter snar.
20.Da saken kom til utenrikskomiteen, var Gerhardsen snar til å ta ordet og gå imot regjeringens innstilling.
21.Dessuten skal man være snar i reaksjonen.
22.Det er i denne sak, som så ofte ellers, bedre å være føre var enn efter snar.
23.Men Catrin er snar med å understreke at hvis det ikke hadde vært for krigen, ville hun uten tvil ha foretrukket Beirut.
24.Men da det i eftertid ble minnet om dette og mer til var han snar til - forøvrig sammen med Alf Nordhus - å forlange ytringsfriheten innsnevret akkurat her.
25.Men han er snar til å fremheve den positive betydning for koret ved at store og små, ofte barn og foreldre, jobber sammen med slike oppdrag og er med på å samle sammen penger til felles beste.
26.Noe umiddelbart skifte i gresk utenrikspolitikk som følge av Karamanlis avgang er neppe på trappene, noe den greske regjeringstalsmann var snar til å forsikre om.
27.OBOS må også ta sin del av skylden for problemene ved at de førte sine huskjøpere bak lyset ved i sine brosjyrer å beskrive adkomsten til byen som lettvint og snar over Nordstrand, uten å nevne noe om Byplankontorets trafikksaneringsplaner.
28.Og finner du ditt lille isslott i vannskyene fra en vinterfoss, så vær snar med å fastholde inntrykket for slottet der inne er i konstant forvandling.
Your last searches