Norwegian-English translation of snobbete

Translation of the word snobbete from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snobbete in English

snobbete
oppførseladjective snobbish, snobby
Similar words

 
 

More examples
1.Vi er blitt så snobbete, uttaler forfatteren til Aftenposten.
2.Fra Det Norske Teatret har han valgt Molieres" Lærde damer" i Eva Skölds regi med muntre spark til snobbete intellektuelle - like aktuelt i dag som på 1700tallet.
3.Homlung, som selv har satt stykket opp, skriver i programheftet at tanken har vært å vise en Hedda mer" positiv" enn den tradisjonelle snobbete, arrogante, kalde og" frigide".
4.Men noe av forklaringen er nok at menn er for snobbete til å innrømme at de er redde, mener han.
5.Canetti er nådeløs mot alle dem som bruker kunsten til bakenforliggende formål eller som bare på snobbete vis dyrker det ufarlig overleverte.
6.Dandy, en snobbete stil.
7.Det adelige tilsnitt" von" er en snobbete tilsnikelse han begynte med da han som nygift flyttet med Martha til USA i 1966.
8.Det må innrømmes at campmennesker kan være affekterte, teatralske, overfladiske, snobbete og selvnytende.
Your last searches