Norwegian-English translation of snylting

Translation of the word snylting from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snylting in English

snylting
allmenn? leeching
Synonyms for snylting
Similar words

 
 

More examples
1.For meg som er totalt partiløs og vet at dagens samfunn krever en helt annen og vidtskuende ideologi som grunnlag for en fremtidsrettet politikk enn hva" borgerlige" og" sosialister" presterer, er det dog avslørende at" sosialisme" idag kan anerkjenne gresshoppeprinsippet ved at mangel på fremtidsrettet ressursforvaltning, manglende solidaritet i gode tider, slaraffenlandmentalitet og snylting har krav på vår solidaritet og omsorg når de katasroffale konsekvensene uunngåelig melder seg.
2.Er det så noen grunn til å anta at et slikt ønske om økonomisk snylting er særlig fremtredende når enkeltmennesker forlater sine hjemland, sine familier og daglige omgivelser og rømmer ut i den store verden ?
Your last searches