Norwegian-English translation of sondre

Translation of the word sondre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sondre in English

sondre
allmennverb differentiate, distinguish
Synonyms for sondre
Derived terms of sondre
Wiki
Sondre er et mannsnavn som kommer fra det norrøne navnet Sundri som har en ukjent opprinnelse. Det har blitt foreslått at det er avledet av ord for «svømme» og «fred».

More examples
1.Den moderne skisportens far" kalles han - Sondre Nordheim fra Morgedal, også betegnet som skisportens vugge.
2.Det er Sondre Norheims telemarksving som har utviklet seg til å bli åttiårenes nye trend i skibakken, sa Pål Eriksen, nestformann i alpinavdelingen i Stabæk og en av dem som er blitt bitt av den nye skibasillen.
3.Man må sondre mellom politiske ytringer og politiske handlinger.
4.Sondre Norheim er klubbens høye beskytter, erklærer Espen Düring før han tar sats for stabburstak igjen.
5.De er meget uskyldige, og kammerkoret var tenkt som et innslag av hverdag og folkelig humor mellom Sondre Bradtlands religiøse folketoner og New Orleansmusikken til Ytre Suløens Jassensemble, sier Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted.
6.Foruten Kristiansand Domkirkes Motettkor ledet av Bjarne Sløgedal, er sangeren Sondre Bratland, blokkfløytisten Per Egil Hovland, gitaristen Per Ketil Farstad, felespilleren Halvdan Furuholt og organisten Ian Michael Richards med.
7.I neste måned får medlemmene av Bokklubben Nye Bøker tilbud om en samleboks på tre plater," Markblomster i Vårherres hage", som er et utvalg fra Kulturverkstedets herbarium, med hovedvekt på det verkstedets leder, Erik Hillestad, kaller" Tradisjonsstoff på en ny måte" fra Arne Domnerus til Sondre Birkeland.
8.I neste øyeblikk tar samme Espen peiling på et gammelt stabbur som ligger oppe i lien, huker seg ned og suser over taket som den reneste Sondre Norheim.
9.Man må sondre mellom forbrukersamvirket og produsentsamvirket.
10.Når det gjelder spørsmålet om å sondre mellom kommuner med tett og spredt bebyggelse, sier han at det er forhold som departmentet vil arbeide videre med.
11.Og mens han fabulerer om drømmemaraton, trekker minstemann, Jo Sondre, ham aldri så lite i treningstrøyen, og Siri på 11 år smiler litt forlegent bak mammas heftige skriblerier.
12.Politikerne mener imidlertid at intensjonene er gode, og at det bør arbeides videre med saken, blant annet med sikte på å sondre mellom kommunene med spredt og tett bebyggelse.
13.Selvfølgelig hadde" eskpertene" den beste Sondre Nordheimstilen og blant essene fant vi både amatører og proffer (skilærere).
14.Sondre Bratland er efter hvert en kjent folketonesanger.
15.Sondre Nordheim har fått hedersplass på veggen sammen med blant andre Laila Schou Nilsen, Stein Eriksen, Inger Bjørnbakken, Håkon Mjøen og Erik Håker.
16.Usikkerheten og ønsket om fleksibilitet tilsier at vi må sondre sterkere immellom leting og utbygging.
17.Vi har forsøkt å sondre mellom dette i atomvåpenspørsmålet ved at bispemøtet uttalte seg imot atomvåpenbruk i sin almindelighet, mens jeg har presisert at det er som enkeltmenneske jeg er gått inn for at NATO bør si et klart nei til eget førstebruk av slike våpen.
18.Ytre Suløen Jassensemble, Det norske kammerkor, Sondre Birkeland, Per Egil Hovland, Iver Kleive, Bjørn Eidsvåg og Erik Bye.
19.Moderne skihistorie begynte med Sondre og gutta i Morgedal i Telemark.
20.Da det i 1968, 100 år efter Sondre Norheims opptreden i Kristiania, ble innstiftet en Sondres Ærespris, ble plakettens design utført av Bjåland.
21.Det første startet i Morgedal - og selvsagt måtte de aktive først prøve å hoppe ut over taket til Sondre Nordheimstova på Øvrebø.
22.Eller morgedølingen Sondre Nordheim.
23.Minstebroren Sondre (4) kommer straks med en ispinne når han hører ordet fotball og forkynner gledesstrålende at her er leggskinnen, han er klar for en runde.
24.Noe blandet var imidlertid dyktigheten med å kopiere Sondre Nordheim.
25.Sondre Norheim er blitt verdensindustri.
26.Så spørs det om de norske FISdelegerte klarer å spenne kraftig og høyt nok til å treffe blinken, for ikke å si den gamle og tradisjonsrike luen til Sondre Nordheim - i denne historiske fasen for skisporten.
Similar words

 
 

sondre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sondresondrendesondret
Indikative
1. Present
jegsondrer
dusondrer
hansondrer
visondrer
deresondrer
desondrer
8. Perfect
jeghar sondret
duhar sondret
hanhar sondret
vihar sondret
derehar sondret
dehar sondret
2. Imperfect
jegsondret
dusondret
hansondret
visondret
deresondret
desondret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sondret
duhadde sondret
hanhadde sondret
vihadde sondret
derehadde sondret
dehadde sondret
4a. Future
jegvil/skal sondre
duvil/skal sondre
hanvil/skal sondre
vivil/skal sondre
derevil/skal sondre
devil/skal sondre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sondret
duvil/skal ha sondret
hanvil/skal ha sondret
vivil/skal ha sondret
derevil/skal ha sondret
devil/skal ha sondret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sondre
duville/skulle sondre
hanville/skulle sondre
viville/skulle sondre
dereville/skulle sondre
deville/skulle sondre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sondret
duville/skulle ha sondret
hanville/skulle ha sondret
viville/skulle ha sondret
dereville/skulle ha sondret
deville/skulle ha sondret
Imperative
Affirmative
dusondr
viLa oss sondre
deresondr
Negative
duikke sondr! (sondr ikke)
dereikke sondr! (sondr ikke)
Your last searches