Norwegian-English translation of spørre

Translation of the word spørre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spørre in English

spørre
allmennverb ask, enquire
Synonyms for spørre
Derived terms of spørre
Examples with translation
Slutt å spørre meg om en drink! Gå og hent en selv.
Jeg glemte å spørre ham.
Hvorfor ikke spørre ham om råd?
Fru Baker visste at den unge mannen måtte dra snart, så hun bestemte seg for å spørre ham om å flytte bilen sin litt, så hun kunne parkere sin på rett sted for natten før hun la seg.
Unnskyld meg, jeg har noe å spørre om.
Kan jeg spørre deg om noe?
Ikke nøl med å spørre om råd.
Du bør spørre ham på forhånd hvor mye det vil koste.
Jeg glemte å spørre ham.
More examples
1.Arbeiderpartiets praksis gir grunn til å spørre hvor dypt omsorgen for byens arbeidsliv stikker".
2.Det må være grunn til å spørre om hva formålet med et forbud mot brudd på taushetsplikt kan være hvis det ikke blir reagert i en sak av så stor offentlig interesse som denne, og hvor bruddene også har vært forbundet med grove forvrengninger," skriver Løvold.
3.For eksempel kan man begynne med å spørre om denne loven er så rigid - eller så skjev - at den rammer urimelig og derfor frister ellers bra folk til å omgå den, fordi de føler loven meningsløs.
4.Hva nå, lille mann ?" kan det også saktens være grunn til å spørre ØstTysklands småvokste, men du verden så glimrende skihopper, Jens Weissflog.
5.I min oversettelse har jeg beflittet meg på å gi et rent og klart tysk, og det har ofte hendt at jeg har brukt fjorten dager, ja, tre og fire uker på å lete og spørre efter ett eneste ord, av og til uten å finne det likevel.
6.Ja, vi kan saktens spørre.
7.Kanskje de borgerlige kommentatorer burde spørre seg selv om fagbevegelsen og medlemmene har noe særlig å takke Willochregjeringen for.
8.Når er kosten kariogen ?" spør ekspertene, mens vi andre nøyer oss med å spørre" Hva slags kost gir hull i tennene ?
9.Når man tenker på den debatt som legeavtalen skapte og den motstand den møtte, er denne uvitenhet nærmest skremmende, og man må spørre seg om ikke store deler av debatten og motstanden har vært basert på et sviktende grunnlag.
10.Vi har bare sett begynnelsen til kristendommen", slår han med Albert Schweizer fast innledningsvis, og utover på sidene må man stundom spørre seg om vi skal henlegge denne begynnelse til Galilea eller til Høvik.
11.(NTBReuter og NPSAP) SovjetUnionen trakk tilbake sine atomraketter fra Cuba i 1962 uten å spørre meg på forhånd, sier den kubanske president Fidel Castro i et intervju som ble offentliggjort idag.
12.193 km / t på ski, da må vi nesten få lov til å spørre om man må være" gæern" eller om det bare er en fordel ?
13.Alle vi i ligningsetaten ønsker å slippe alt dette med trygd og helse i selvangivelsen, erklærer hun, uten å spørre hele etaten til råds før hun slår dette fast.
14.Altså, det må du ikke spørre meg om.
15.Da vil jeg først og fremst spørre Dem om hvorfor De ikke undersøkte nærmere hvor det var blitt av de 3000 kronene.
16.Dere bør heller spørre dem, sa Reagan som svar på spørsmål om boikotten er politisk motivert.
17.Det er derfor ikke tilstrekkelig å spørre de to NATOland Danmark og Norge hva de mener.
18.Det er en ting som jeg tror det vil være enklest å spørre Dem om, sa Bråten - Si meg, hvordan er Nordbys ekteskap ?
19.Det er forferdelig å måtte spørre seg selv hele tiden hvem man skal prioritere, sier Elin Haugvik.
20.Det er ikke skrevet noe sted at man bare kan la landbruksproduksjonen fortsette å vokse og vokse uten å spørre seg hvor man kan få solgt varene, sa han.
21.Det er ingen grunn for meg til å spørre mer om dette, jeg tar tiltaltes utsagn for det det er verdt.
22.Det er kanskje tidlig å spørre, men hvilke vyer har De for norsk oljepolitikk fremover ?
23.Det er nærliggende å spørre om det var din far, Axel Revold, som inspirerte deg til å bli maler ?
24.Det er vel nytteløst å spørre den bergenske skuespiller om Holberg var norsk eller dansk...
25.Det fine med nonsensdiktningen er at man ikke behøver spørre hva meningen er.
26.Det foreligger ingen dokumentasjon på dette og det er grunn til å spørre om Bakke er så stokk dum at han like efter løslatelsen veksler ranspenger på sin egen arbeidsplass.
27.Det får du spørre kroppen min om.
28.Det har bare ikke falt seg slik for min del, men jeg har tilbud om bli med på Tina Turners neste single (oppfølgeren til" Help"), og jeg ville ikke si nei hvis for eksempel Dylan skulle spørre.
29.Det kan da ikke være noe å spørre om...
30.Det kan du spørre om...
Similar words

 
 

spørre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) spørrespørrendespurt
Indikative
1. Present
jegspør
duspør
hanspør
vispør
derespør
despør
8. Perfect
jeghar spurt
duhar spurt
hanhar spurt
vihar spurt
derehar spurt
dehar spurt
2. Imperfect
jegspurte
duspurte
hanspurte
vispurte
derespurte
despurte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde spurt
duhadde spurt
hanhadde spurt
vihadde spurt
derehadde spurt
dehadde spurt
4a. Future
jegvil/skal spørre
duvil/skal spørre
hanvil/skal spørre
vivil/skal spørre
derevil/skal spørre
devil/skal spørre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha spurt
duvil/skal ha spurt
hanvil/skal ha spurt
vivil/skal ha spurt
derevil/skal ha spurt
devil/skal ha spurt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle spørre
duville/skulle spørre
hanville/skulle spørre
viville/skulle spørre
dereville/skulle spørre
deville/skulle spørre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha spurt
duville/skulle ha spurt
hanville/skulle ha spurt
viville/skulle ha spurt
dereville/skulle ha spurt
deville/skulle ha spurt
Imperative
Affirmative
duspørr
viLa oss spørre
derespørr
Negative
duikke spørr! (spørr ikke)
dereikke spørr! (spørr ikke)
Your last searches